เปิดเมนูหลัก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [2] เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ หรือ บิ๊กเข้ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ตุลาการศาลทหารสูงสุด [3] อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ [4] ราชองครักษ์เวร[5]คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [7] กรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย [8]อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค[9]อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[10] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ถัดไป พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
ถัดไป พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
แม่ทัพน้อยที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ถัดไป พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ก่อนหน้า พลตรี พิสิทธิ สิทธิสาร
ถัดไป พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2557
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)
พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
คู่สมรส นางนริศรา ทิพยจันทร์
บุตร นางสาวณัฐรวี ทิพยจันทร์
นางสาวสุทธินันท์ ทิพยจันทร์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2525 - 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของพันตำรวจตรีสุรพล กับ นางวราภรณ์ ทิพยจันทร์ ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางนริศรา ทิพยจันทร์ มีบุตรสาว 2 คน

การศึกษาแก้ไข

เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปทุมคงคา[11] จากนั้นเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับการศึกษาต่อเนื่องที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา

การรับราชการทหารแก้ไข

 • พ.ศ. 2539 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2541 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2544 เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2547 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2550 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2552 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์[12]
 • พ.ศ. 2556 รองแม่ทัพภาคที่ 1[13]
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพน้อยที่ 1[14]
 • พ.ศ. 2558 แม่ทัพภาคที่ 1[15]
 • พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2560 ปลัดกระทรวงกลาโหม [16]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (จำนวน ๒ ราย ๑. พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ๒. พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๐ ข หน้า ๕๓ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 6. คสช.ดูแลปีใหม่เข้มกม.ยันเมาขับโดนยึดรถ
 7. [1]
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/106/1.PDF
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๒๗๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 10. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 11. รายชื่อนักเรียนเก่า เลขประจำตัว 14845-15000 สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/046/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๓๒ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๘๙ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔