พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร นามเดิม หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ (31 มกราคม พ.ศ. 2419 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497) อดีต แม่ทัพภาคที่ 1 อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตผู้รั้งตำแหน่งจเรทหารปืนใหญ่

พลโท
พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 มกราคม พ.ศ. 2419
เสียชีวิต23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 (78 ปี)
บุพการี
 • หม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์ (บิดา)
 • หม่อมเจ้ามรกต สุทัศน์ (มารดา)
อาชีพขุนนาง, ทหาร

ประวัติ แก้

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร มีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2419 เป็นโอรสของหม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศน์ และหม่อมเจ้ามรกต สุทัศน์ (ราชสกุลเดิม นิลรัตน์)

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 ขณะอายุได้ 78 ปี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498[1]

การศึกษา แก้

รับราชการ แก้

 • พ.ศ. 2441 เป็นนายเวรรายงาน กรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2445 เป็นหัวหน้าแผนกที่ ๑ กรมเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2446 เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก
 • 8 มีนาคม พ.ศ. 2449 ราชองครักษ์พิเศษ[2]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2451 เป็นผู้บัญชาการทหารบกมณฑลนครราชสีมา[3]
 • 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2451 กราบถวายบังคมลาไปรับราชการตามตำแหน่ง[4]
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ และรั้งตำแหน่งแม่ทัพกองที่ ๓[5]
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453 รั้งตำแหน่งจเรทหารปืนใหญ่[6]
 • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 แม่ทัพกองที่ ๓[7]
 • 12 เมษายน พ.ศ. 2456 สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต[8]
 • 27 มิถุนายน 2458 – ราชองครักษ์เวรเสือป่า[9]
 • 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 องคมนตรี[10]
 • 25 พฤศจิกายน 2458 – กราบถวายบังคมลาไปรับตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต[11]
 • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2463 แม่ทัพกองทัพน้อยทหารบกที่ 1 (กองทัพภาคที่ 1 ในปัจจุบัน)[12]
 • 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 อัครราชทูตสยามประจำสหรัฐอเมริกา[13]
 • 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 อัครราชทูตสยามประจำฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์[14]
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2475 สมุหราชองครักษ์[15]
 • 31 มกราคม พ.ศ. 2479 ออกจากประจำการ[16]

ยศ แก้

 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2441 - ร้อยตรี[17]
 • 18 มิถุนายน พ.ศ. 2445 - ร้อยโท[18]
 • 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 - ร้อยเอก[19]
 • 18 มิถุนายน พ.ศ. 2447 - พันตรี[20]
 • 20 มิถุนายน พ.ศ. 2448 - พันโท[21]
 • 20 กันยายน พ.ศ. 2449 - พันเอก[22]
 • 26 เมษายน พ.ศ. 2452 - พลตรี[23]
 • - นายหมู่เอก
 • 12 มกราคม พ.ศ. 2454 - นายหมู่ใหญ่[24]
 • 14 เมษายน พ.ศ. 2456 - พลโท[25]
 • 19 มิถุนายน พ.ศ. 2456 - มหาอำมาตย์โท[26]
 • - นายหมวดเอก
 • 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 - นายกองโท[27]
 • 7 ตุลาคม พ.ศ. 2459 - นายกองเอก[28]
 • 30 ธันวาคม พ.ศ. 2461 - นายพลเสือป่า[29]
 • 20 กันยายน 2463 – เสือป่าพิเศษ สังกัดกองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ[30]

บรรดาศักดิ์ แก้

 • 24 ตุลาคม พ.ศ. 2447 หม่อมนเรนทรราชา ราชนิกุล ถือศักดินา 800[31]
 • 2 มกราคม พ.ศ. 2453 พระยาพิไชยสงคราม ถือศักดินา 1500[32]
 • 8 กันยายน พ.ศ. 2456 พระยาสุรินทราชา สยามาธิราชภักดี พิริยพาหะ ถือศักดินา 10000[33]
 • 16 มิถุนายน พ.ศ. 2463 พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร วิชัยสงคราม รามภักดี พิริยพาหะ ถือศักดินา 10000[34]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

 1. ข่าวในพระราชสำนัก
 2. แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
 3. แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
 4. ข้าราชการกราบถวายบังคมลา (หน้า ๑๕๑)
 5. แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งราชการ
 6. แจ้งความกระทรวงกลาโหม
 7. แจ้งความกระทรวงกลาโหม เรื่อง ตั้งตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 8. ประกาศตั้งสมุหเทศาภิบาล
 9. แจ้งความเรื่องตั้งราชองครักษ์เวรเสือป่า
 10. พระราชทานสัญญาบัตรตั้งองคมนตรี
 11. กราบถวายบังคมลา
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหเทศาภิบาล
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอัครราชทูตพิเศษ
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งอัครราชทูต
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งสมุหราชองครักษ์
 16. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ปลดสมุหราชองครักษ์
 17. ส่งสัญญาบัตรทหารไปพระราชทาน
 18. พระราชทานสัญญาบัตร์ทหารบก
 19. "พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-12-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-15.
 20. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 21. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 22. "พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-10-11. สืบค้นเมื่อ 2020-05-14.
 23. พระราชทานสัญญาบัตรทหารบก
 24. พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า
 25. พระราชทานสัญญาบัตรยศทหารบก
 26. พระราชทานยศเลื่อนยศ
 27. พระราชทานเลื่อนยศนายเสือป่า (หน้า ๘๘๒)
 28. พระราชทานยศเสือป่า
 29. พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๒๘๖๐)
 30. แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือป่า เรื่อง ย้ายและบรรจุสมาชิกเสือป่ารับราชการ
 31. ส่งสัญญาบัตรทหารบกไปพระราชทาน
 32. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง (หน้า ๒๓๙๐)
 33. พระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์
 34. พระราชทานบรรดาศักดิ์
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๐๓๔, ๒๐ สิงหาคม ๑๓๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๙๒, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๘
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๔๑๙, ๒๒ มกราคม ๑๓๑
 38. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๗ เก็บถาวร 2022-10-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๘๔๐, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๗
 39. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๑๙๑, ๒ ธันวาคม ๒๔๖๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๒ เก็บถาวร 2022-10-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๖ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๖๓, ๑๑ มกราคม ๒๔๖๒
 41. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2018-02-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๒ ตอนที่ ๒๑ หน้า ๔๘๖, ๒๐ สิงหาคม ๑๒๔
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเหรียญจักรมาลาไปพระราชทาน เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๕๘๕, ๑๔ มีนาคม ๒๔๕๗
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๔๘, ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๙
 44. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายหน้า, เล่ม ๒๕ ตอนที่ ๓๕ หน้า ๑๐๑๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๑๒๗
 45. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๓๘๓, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
 46. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๕๙, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๗๒๕, ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗
 48. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญราชรุจิ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๗๒๒, ๙ กรกฎาคม ๑๓๐
 49. พระราชทานเข็มพระชนมายุสมมงคล
 50. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๓ ตอนที่ ๒๑ หน้า ๕๑๕, ๑๙ สิงหาคม ๑๒๕
 51. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๒๔ ตอนที่ ๔๗ หน้า ๑๒๗๘, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๑๒๖
 52. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง ให้ประดับตราต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๖๐๑, ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๗๗
 53. 53.0 53.1 53.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ, เล่ม ๒๔ ตอนที่ ๓๘ หน้า ๑๐๐๘, ๒๒ ธันวาคม ๑๒๖
 54. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ, เล่ม ๒๔ ตอนที่ ๓๘ หน้า ๑๐๐๗, ๒๒ ธันวาคม ๑๒๖
 55. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๐๔, ๒๘ เมษายน ๑๓๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาต ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๙ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๔๕๒, ๒๙ กันยายน ๑๓๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๕๙๙, ๑๙ ตุลาคม ๒๔๗๓
 58. 58.0 58.1 58.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง ให้ตราต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๗๑๙, ๒๑ ตุลาคม ๒๔๗๗
 59. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับตราต่างประเทศ, เล่ม ๔๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๙๙๙, ๑๐ มกราคม ๒๔๗๔
 60. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง ให้ประดับตราต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๕๘๗, ๒๖ สิงหาคม ๒๔๗๗