กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์

กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ มีชื่อเต็มว่า กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหน่วยทหารของกองทัพบกไทย รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ 120 หมู่ 5 บ้านหนองแขม ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก (อาร์ดีเอฟ) เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
สัญลักษณ์ของกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจำการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (2523 – ปัจจุบัน)
กรมทหาราบที่ 31 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (2522 – 2523)
กรมผสมที่ 31 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (2519 – 2522)
กรมผสมที่ 31 (2498 – 2519)
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
ประเทศไทย ประเทศไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
รูปแบบทหารรักษาพระองค์
บทบาทหน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว
กำลังรบ3 กองพัน
ขึ้นกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กองบัญชาการตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สมญากองพันทหารเสือ และกองพันมรณะ
ปฏิบัติการสำคัญเหตุจลาจลในพนมเปญ พ.ศ. 2546
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา
อิสริยาภรณ์ เหรียญกล้าหาญ
(เฉพาะกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2)[1]

การจัดกำลังหน่วย แก้

กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีหน่วยขึ้นตรงทั้งหมด 3 กองพันคือ

  1. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  3. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญประดับธงชัยเฉลิมพล. เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔,หน้า ๙๑๓.