สมทัต อัตตะนันทน์

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมทัต อัตตะนันทน์ (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 — ) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1]

สมทัต อัตตะนันทน์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547
ก่อนหน้า สุรยุทธ์ จุลานนท์
ถัดไป ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า สุรยุทธ์ จุลานนท์
ถัดไป ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
ก่อนหน้า ทวีป สุวรรณสิงห์
ถัดไป พรชัย เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (76 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์
(จารุเสถียร)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ เดิมชื่อ สมภพ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ในค่ายทหาร ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของจอมพลเกรียงไกร อัตตะนันทน์ กับคุณหญิงกานดา อัตตะนันทน์ สมรสกับคุณหญิงศุภนภา อัตตะนันทน์ (จารุเสถียร) ธิดาของจอมพลประภาส จารุเสถียร[2]

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการแก้ไข

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการแล้วแก้ไข

  • พ.ศ. 2510 หลักสูตรจู่โจม (จปร.) รุ่นที่ 14 รร.ศสพ.
  • พ.ศ. 2510 หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 2 รร.ร.ศร.
  • พ.ศ. 2511 หลักสูตรโดดร่ม รุ่นที่ 40 รร.ศสพ.
  • พ.ศ. 2514 หลักสูตรภาษาอังกฤษและอาวุธนำวิถี รุ่นที่ 1/14 ยศ.ทบ.
  • พ.ศ. 2515 หลักสูตรชั้นนายพัน ฟอร์ค เบนนิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • พ.ศ. 2516 หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 53 รร.สธ.ทบ.
  • พ.ศ. 2524 หลักสูตรการรบร่วมอากาศพื้นดิน รุ่นที่ 63 รร.การรบร่วม คปอ.ทอ.
  • พ.ศ. 2524 หลักสูตร เสธ.ทหาร รุ่นที่ 23 รร.สธ.ทหาร บก.ทหารสูงสุด
  • พ.ศ. 2534 หลักสูตร วทอ.สอส.รุ่นที่ 26 วทอ.
  • พ.ศ. 2540 หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 10 (วปรอ. 4010 )

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข