วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หรือ วสท. (อังกฤษ: Joint War College) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางทหาร ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม รับนักศึกษาจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และข้าราชการพลเรือน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิทยาการและเทคนิคของแต่ละเหล่าทัพ ศึกษาการปฏิบัติ การยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพ ตลอดจนการร่วมมือประสานกันเพื่อให้สามารถเอาชัยชนะในการยุทธ

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ชื่อย่อวสท.สปท. / JWC.RTARF
ประเภทสถาบันการศึกษาทางทหาร
สถาปนา8 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
สังกัดการศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการ
พลโท[1] สมยศ ฉันทวรลักษณ์
พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ พลอากาศตรี กรกฎ พิมไสว[2]
ที่ตั้ง
เลขที่ 78 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์www.jwc.rtarf.mi.th

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เดิมชื่อ "โรงเรียนเสนาธิการทหาร" มีการริเริ่มจัดตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ที่ประชุมสภากลาโหมได้ลงมติเห็นชอบกับการจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการชั้นสูง ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเสนาธิการผสม" ขึ้นตรงกับกรมเสนาธิการ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2499 ต่อมา ได้แปรสภาพเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับกองบัญชาการทหารสูงสุด ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเสนาธิการทหาร" ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2515 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนเสนาธิการทหาร ซึ่งตั้งอยู่ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม รวมกับส่วนราชการอื่น ๆ มีพื้นที่คับแคบ และไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางทหาร จึงได้ก่อสร้างโรงเรียนเสนาธิการทหารขึ้นใหม่ที่บริเวณที่ดินของ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และที่ดินส่วนหนึ่งของกองทัพบก และย้ายโรงเรียนเสนาธิการทหาร มายังที่ตั้งแห่งใหม่นี้ เมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2515

โรงเรียนเสนาธิการทหาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเสนาธิการทหาร" ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2534

ปัจจุบัน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ตั้งอยู่ที่ 124-126 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′53″N 100°33′29″E / 13.781343°N 100.557980°E / 13.781343; 100.557980

  1. โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 530 ราย ประกาศลงราชกิจจาฯ
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ". ราชกิจจานุเบกษา. 2022-09-10. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-12. สืบค้นเมื่อ 2022-09-10.