กองทัพภาคที่ 4

ส่วนกำลังรบของกองทัพบกไทย

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองทัพภาคที่ 4
ตราประจำเหล่าทัพ
ประเทศ ไทย
ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไทย
กำลังรบ2 กองพลทหารราบ
ขึ้นกับ กองทัพบกไทย
กองบัญชาการค่ายวชิราวุธ​ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วันสถาปนา7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518; 49 ปีก่อน (2518-02-07)
เว็บไซต์https://army4.rta.mi.th/
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการปัจจุบันพลโท ศานติ ศกุนตนาค​ ​

หน่วยขึ้นตรง

ส่วนบัญชาการ

ส่วนกำลังรบ

​ส่วนสนับสนุนการช่วยรบ

ส่วนภูมิภาค

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศ

รายนามแม่ทัพภาค​

รายนามแม่ทัพภาค​
ลำดับ นาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลโท สัณห์ จิตรปฏิมา 18 มกราคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
2 พลโท ปิ่น ธรรมศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 30 กันยายน พ.ศ. 2522
3 พลโท จวน วรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 – 30 กันยายน พ.ศ. 2524
4 พลโท หาญ ลีนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 – 30 กันยายน พ.ศ. 2526
5 พลโท วันชัย จิตต์จำนงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 – 30 กันยายน พ.ศ. 2529
6 พลโท วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 – 30 กันยายน พ.ศ. 2532
7 พลโท ยุทธนา แย้มพันธ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2532 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2534
8 พลโท กิตติ รัตนฉายา 1 เมษายน พ.ศ. 2534 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
9 พลโท ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 30 กันยายน พ.ศ. 2539
10 พลโท ปรีชา สุวัณณะศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2542
11 พลโท ณรงค์ เด่นอุดม (เต็งกูอับดุลเลาะ บินเตงกูมูดอ) 1 เมษายน พ.ศ. 2542 – 30 กันยายน พ.ศ. 2544
12 พลโท วิชัย บัวรอด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2546
13 พลโท ทรงกิตติ จักกาบาตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
14 พลโท พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ย้ายช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[1]
- พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 รักษาการแม่ทัพภาคที่ 4[2]
15 พลโท พิศาล วัฒนะวงค์คีรี 1 เมษายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ย้ายช่วยราชการกองทัพบก กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส[3]
- พลตรี ขวัญชาติ กล้าหาญ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 รักษาการแม่ทัพภาคที่ 4[4]
16 พลโท ขวัญชาติ กล้าหาญ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ย้ายเป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงสังหารนาวิกโยธิน ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ฯลฯ[5]
17 พลโท องค์กร ทองประสม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน พ.ศ. 2549
18 พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2551
19 พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
20 พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
21 พลโท สกล ชื่นตระกูล 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
22 พลโท วลิต โรจนภักดี 1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
23 พลโท ปราการ ชลยุทธ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
24 พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
27 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565
28 พลโท ศานติ ศกุนตนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

ค่ายทหารที่ตั้งปกติในพื้นที่

ดูเพิ่ม

อ้างอิง