พลเอก วลิต โรจนภักดี (14 มีนาคม 2499-) สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[1] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[3]ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 96/2557 นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์[4] กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[5] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ราชองครักษ์พิเศษ[6]อดีตกรรมการอิสระ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[7]

วลิต โรจนภักดี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557
รองผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
ก่อนหน้า ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ถัดไป พิสิทธิ์ สิทธิสาร
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น อู๊ด
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย (2522-2557)
กองทัพไทย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
กองทัพบก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอกวลิตเกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2499 มีชื่อเล่นว่า อู๊ด บรรดาสื่อมวลชนจึงมักจะเรียกว่า บิ๊กอู๊ด เขาเคยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม 79 ทำให้ขาหัก 3 ท่อนจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553[8]ที่สี่แยกคอกวัว ระหว่างการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

การศึกษาแก้ไข

พลเอกวลิตจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

การทำงานแก้ไข

แม่ทัพภาคที่ 4แก้ไข

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับช่วงโยกย้ายนายทหารกลางปีพลเอกวลิตขณะมียศ เป็น พลโท ได้เข้ามาเป็น แม่ทัพภาคที่ 4 แทน พลโท สกล ชื่นตระกูล หรือ บิ๊กแขก ที่ได้ขึ้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และที่ปรึกษาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

พลเอกวลิตได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รองเสนาธิการทหารแก้ไข

พลเอกวลิตได้ขึ้นเป็น รองเสนาธิการทหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมี พลโท ปราการ ชลยุทธ หรือ บิ๊กตี๋ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 4 แทน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.วลิต เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/144/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/216/2.PDF
 5. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000053245
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 8. http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000040527
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน พิเศษ 198 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๑ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้า ๓
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/073/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/B/004V015/2.PDF