พิสิทธิ์ สิทธิสาร

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร หรือ บิ๊กแกละ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[3] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[4] และกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์[5] ราชองครักษ์เวร[6] อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[7] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[8] อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[9] เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

พลเอก
พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
รองผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก วลิต โรจนภักดี
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
เสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
คู่สมรส นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร[1]
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท.17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 (จปร.28)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น แกละ
รับใช้  ไทย
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2524 - 2560
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก[2]

ประวัติแก้ไข

เป็นบุตรของนาวาอากาศตรี แดง กับ นางบัวคลี่ สิทธิสาร มีพี่น้อง 6 คน ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร มีบุตรสาว 1 คน

พลเอก พิสิทธิ์ฯ เริ่มราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2560 ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเอกตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พลเอก พิสิทธิ์ฯ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับราชการแก้ไข

พลเอก พิสิทธิ์ฯ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์(ผบ.ร.11 รอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1 รอ.) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1(รอง มทภ.1), แม่ทัพน้อยที่ 1(มทน.1), รองเสนาธิการทหารบก(รอง เสธ.ทบ.), เสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.) และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษแก้ไข

 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.thaiarmywives.org/web/board.php คุณจันทร์ฉาย สิทธิสาร ภริยา พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.ทบ. อุปนายก
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล หน้า 1 เล่ม 132 ตอนที่ 12 ข 26 มีนาคม 2558
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/7.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 6. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 7. "คสช." ย้ำ "กกล.รส." จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 9. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน[ลิงก์เสีย] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 16. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ (เฉพาะ)ที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/017-1/1.PDF
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๓๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๒, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๒๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

แม่แบบ:6 เสือ ทบ.