พิสิทธิ์ สิทธิสาร

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร หรือ บิ๊กแกละ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[2] อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3]ราชองครักษ์เวร[4] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[5] นายทหารพิเศษประจำกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์[6]

พิสิทธิ์ สิทธิสาร
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
รองผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก วลิต โรจนภักดี
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
เสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท.17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 (จปร.28)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น แกละ
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2524 - 2560
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

เป็นบุตรของนาวาอากาศตรี แดง กับ นางบัวคลี่ สิทธิสาร มีพี่น้อง 6 คน ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร มีบุตรสาว 1 คน

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2548 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2550 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์[7]
 • พ.ศ. 2554 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์[8]
 • พ.ศ. 2555 รองแม่ทัพภาคที่ 1[9]
 • พ.ศ. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)[10]
 • พ.ศ. 2557 แม่ทัพน้อยที่ 1[11]
 • พ.ศ. 2557 รองเสนาธิการทหารบก[12]
 • พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป[13]
 • พ.ศ. 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลเอก)[14]
 • พ.ศ. 2558 เสนาธิการทหารบก[15]
 • พ.ศ. 2559 รองผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2559 รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "คสช." ย้ำ "กกล.รส." จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/7.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอน พิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 13. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ (เฉพาะ)ที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอน พิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๓ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๑๐ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/017-1/1.PDF

แม่แบบ:6 เสือ ทบ.