ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (7 สิงหาคม 2498 -) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก อดีตรองหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า พลเอก อักษรา เกิดผล
ถัดไป พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (65 ปี)
คู่สมรส วรรัตน์ เฉลิมสุข
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้ กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอกฉัตรเฉลิม หรือที่บรรดาสื่อมวลชนเรียกว่า บิ๊กเบี้ยว เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2498 สมรสกับ อาจารย์วรรัตน์ เฉลิมสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสน

การศึกษาแก้ไข

พลเอกฉัตรเฉลิมเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช 23577) และศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)

การทำงานแก้ไข

พลเอกฉัตรเฉลิมรับราชการจนได้ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการทหารบก ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รองเสนาธิการทหารบก

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก แทนพลเอก อักษรา เกิดผล หรือ บิ๊กโบ้ บุตรชายของพลเอก สายหยุด เกิดผล อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การเมืองแก้ไข

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข