ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 -) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก อดีตรองหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้าพลเอก อักษรา เกิดผล
ถัดไปพลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
คู่สมรสวรรัตน์ เฉลิมสุข
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้กองทัพบกไทย
ยศ พลเอก

ประวัติ แก้

พลเอกฉัตรเฉลิม หรือที่บรรดาสื่อมวลชนเรียกว่า บิ๊กเบี้ยว เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 สมรสกับ อาจารย์วรรัตน์ เฉลิมสุข อาจารย์ประจำโรงเรียนอนุบาลสามเสน

การศึกษา แก้

พลเอกฉัตรเฉลิมเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ (อสช 23577) และศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)

การทำงาน แก้

พลเอกฉัตรเฉลิมรับราชการจนได้ดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธการทหารบก ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็น รองเสนาธิการทหารบก

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก แทนพลเอก อักษรา เกิดผล หรือ บิ๊กโบ้ บุตรชายของพลเอก สายหยุด เกิดผล อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การเมือง แก้

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. อดีตราชองครักษ์พิเศษ
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓