กองทัพภาคที่ 3

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) ของกองทัพบกไทย ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2445 รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3
Emblem of the Royal Thai Army.svg
ตราประจำเหล่าทัพ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
สถาปนาพ.ศ. 2454

หน่วยขึ้นตรง​แก้ไข

ส่วนบัญชาการ​​แก้ไข

 • กองพันทหารสื่อสารที่ 23

ส่วนกำลังรบแก้ไข

 • กองพลทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • กรมทหารราบที่ 4
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
  • กรมทหารราบที่ 7
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7
   • กองพันทหารรายที่ 5 กรมทหารราบที่ 7
  • กรมทหารราบที่ 14
   • กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 14
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
  • กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4
  • กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
  • กองพันเสนารักษ์ที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
 • กองพลทหารราบที่ 7 (พล.ร.7) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายขุนเณร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่[1]
  • กรมทหารราบที่ 17
   • กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17
   • กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
   • กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17
 • กองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1) ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • กรมทหารม้าที่ 2
   • กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2
   • กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2
   • กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2
  • กรมทหารม้าที่ 3
   • กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3
   • กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3
   • กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3
  • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
   • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
  • กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1
  • กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1
  • กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1
  • กองพันเสนารักษ์ที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1

ส่วนสนับสนุนการรบแก้ไข

 • กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)
  • กองพันทหารขนส่งที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  • ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ 3

ส่วนภูมิภาคแก้ไข

ส่วนช่วยการพัฒนาประเทศแก้ไข

 • กองพลพัฒนาที่ 3 (พล.พัฒนา 3)
  • กรมพัฒนาที่ 3
   • กองพันพัฒนาที่ 3
  • กรมทหารช่างที่ 3
   • กองพันทหารช่างที่ 301 กรมทหารช่างที่ 3
   • กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3

รายพระนามและรายนามแม่ทัพภาคแก้ไข

ยศทหารเป็นยศขณะดำรงตำแหน่งและในวงเล็บเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. กองทัพจัดตั้ง “พล.ร.7” รับมือภัยคุกคามฝั่งตะวันตก – สแกนกำลัง “ชนกลุ่มน้อย-พม่า” กับสัญญาณแรก “นะคะมวย” สืบค้นเมือ 14 พฤศจิกายน 2564
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔ ข ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓