สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล

พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล (22 ตุลาคม พ.ศ. 2499-) ราชองครักษ์พิเศษ[1]ราชองครักษ์เวร[2] รองประธานกรรมการคณะกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[3] อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ,สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[5] และอดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา

สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 21 พฤษภาคม 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
คู่สมรส จุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล เกิดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายนิยม นิลบรรเจิลกุล และ นางเข็มทราย นิลบรรเจิดกุล มีพี่น้อง 5 คนเป็นลูกชายคนโต

ได้สมรสกับ คุณจุรีภรณ์ นิลบรรเจิดกุล[6]ได้รับ พระราชทานยศ พลเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การศึกษาแก้ไข

พลเอกสมศักดิ์จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16 (ตท.16) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 (จปร.27) และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่ 67/31

รับราชการแก้ไข

เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำแหน่งผู้บังคับหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิด กรมทหารม้าที่ 3 ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองพลทหารม้าที่ 1 ต่อมาเป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 คนที่ 38 และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/086/5.PDF
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 230 ง หน้า 1-2 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 6. พิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 3 phitsanulokhotnews.com วันศุกร์ 2 ตุลาคม 2015
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่มที่ 133, ตอนพิเศษ 230 ง, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 1-2
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๔, ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓๗, ๓ เมษายน ๒๕๓๕