พลโท อ่อง โพธิกนิษฐ (17 มีนาคม พ.ศ. 2455 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512) เป็นนายทหาร อดีตแม่ทัพกองทัพภาคที่ 1[1] และกองทัพภาคที่ 3[2], อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า[3], อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก[4], อดีตราชองค์รักษ์พิเศษ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 3

อ่อง โพธิกนิษฐ์
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2506
ก่อนหน้าพล.ต. ขุนเสนาทิพ
ถัดไปพล.ต. บุญชัย บำรุงพงศ์
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2512
ก่อนหน้าพล.ท. อรรถ ศศิประภา
ถัดไปพล.ท. สำราญ แพทยกุล
แม่ทัพภาคที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2512
ก่อนหน้าพล.ท. สำราญ แพทยกุล
ถัดไปพล.ท. เกรียงไกร อัตตะนันทน์
สมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนนายร้อยทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2512
ยศ พลโท
สงคราม/การสู้รบกบฏบวรเดช
สงครามมหาเอเซียบูรพา
สงครามเกาหลี

ประวัติ[5] แก้

ชีวิตส่วนตัว แก้

พล.ท. อ่อง โพธิกนิษฐ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2455 ณ บ้านสระดอนท้าว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายอ่าง และนางจั่น โพธิกนิษฐ

เมื่ออายุได้ 3 ขวบ พระยาไชยเยนทร์ฤทธิรงค์ (อึ่ง โพธิกนิษฐ) ผู้เป็นลุงได้ขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

พล.ท. อ่อง โพธิกนิษฐ ได้สมรสกับ นางสาวบรรทม ศิริพร บุตรของ ร.อ. หลวงศรีสัตรสมบูรณ์ (ทองสุก ศิริพร) และนางเขียน ศรีสัตรสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2478 มีบุตรธิดา ดังนี้

 1. นางเบญจรรณ คเนจร ณ อยุธยา
 2. นางมิลลิกา สิงหกุล
 3. ร.ท.หญิง จีระพันธ์ ไทยวัฒน์
 4. นางสาวสุภาภรณ์ โพธิกนิษฐ
 5. นางเพ็ญนภา ศิริสุขะ
 6. นายวิสุทธิ์พร โพธิกนิษฐ
 7. นายวรพจน์ โพธิกนิษฐ
 8. นายรังสรรค์ โพธิกนิษฐ

การศึกษา แก้

พล.ท. อ่อง โพธิกนิษฐ จบการศึกษาดังนี้

ชีวิตการรับราชการ[5] แก้

ตำแหน่งทหาร แก้

พล.ท. อ่อง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ เช่น

ยศทหาร แก้

 • พ.ศ. 2477 : ร้อยตรี
 • พ.ศ. 2480 : ร้อยโท
 • พ.ศ. 2486 : ร้อยเอก
 • พ.ศ. 2489 : พันตรี
 • พ.ศ. 2493 : พันโท
 • พ.ศ. 2496 : พันเอก
 • พ.ศ. 2499 : พลจัตวา
 • พ.ศ. 2502 : พลตรี
 • พ.ศ. 2509 : พลโท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พลโท อ่อง โพธิกนิษฐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. กองทัพภาคที่ 1, อดีตท่านแม่ทัพภาคที่ 1 เก็บถาวร 2016-11-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. กองทัพภาคที่ 3, ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 4. โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ,อดีตผู้บังคับบัญชา
 5. 5.0 5.1 ปีย์ มาลากุล, ม.ล. (2512). พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พุทธศักราช 2512. โรงพิมพ์พระจันทร์.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๘๓๗, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๑๖๙๗, ๑๔ เมษายน ๒๔๙๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๒๑๑๗, ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๙๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ได้รับเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๔๘, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๕๕ ง หน้า ๑๔๗๖, ๒ ตุลาคม ๒๔๘๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๐๘, ๒๔ กันยายน ๒๕๐๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๑ ง หน้า ๑๓๙๒, ๓๑ มีนาคม ๒๔๙๖
 18. 18.0 18.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๒๐ ง หน้า ๑๒๕๔, ๒๔ มีนาคม ๒๔๙๖
 19. 19.0 19.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๑๗๙๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๔๙๙
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๒๑๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๐๖