เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลออปอล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลออปอล (ฝรั่งเศส: Ordre de Léopold, ดัตช์: Leopoldsorde) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศเบลเยียม[1] พระเจ้าเลออปอลที่ 1 แห่งเบลเยียม ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2375 มีสีของสายสะพายและแพรแถบเป็นสีม่วงแกมบานเย็น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลออปอล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งพระเจ้าเลออปอล
ประเภทสายสะพายมีดารา, ดวงตรามีดารา, ดวงตรา
วันสถาปนา11 กรกฎาคม พ.ศ. 2375
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม
ผู้สมควรได้รับชาวเบลเยียมและชาวต่างประเทศ
มอบเพื่อมีผลงานที่โดดเด่นและสำคัญต่อรัฐ และสังคมของเบลเยียม
สถานะยังพระราชทาน
ผู้สถาปนาพระเจ้าเลออปอลที่ 1 แห่งเบลเยียม
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งชาวเบลเยียม
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี (มีลำดับเกียรติสูงสุด)
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวแอฟริกา

ลำดับชั้นและแพรแถบย่อ แก้

แพรแถบย่อ ชื่อ(ภาษาไทย) ชื่อ (ภาษาฝรั่งเศส) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
  ประถมาภรณ์ Grootlint Grand Cordon
  ทวีติยาภรณ์ Grootofficier Grand Officer
  ตริตาภรณ์ Commandeur Commander
  จัตุรถาภรณ์ Officier Officer
  เบญจมาภรณ์ Chevalier/Ridder Knight

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2554, หน้า 364

บรรณานุกรม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้