เปิดเมนูหลัก

พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก

พิชาญเมธ ม่วงมณี
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า พลโท อุดมชัย องคสิงห
ถัดไป พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2489
จังหวัดลำพูน ประเทศไทย
เสียชีวิต 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 (66 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2550
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พิชาญเมธ ม่วงมณี เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2489 ที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นบุตรของนายไมตรี และ นางบุญช่วย ม่วงมณี สมรสกับ คุณหญิงนิตยา ม่วงมณี (สกุลเดิม "จันทนากูล") มีบุตรีด้วยกัน คือ พันตรีหญิง พิชญา ม่วงมณี อาจารย์ประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก[1]

พลเอกพิชาญเมธ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556[2][3]

การศึกษาแก้ไข

พิชาญเมธ ม่วงมณี สำเร็จการศึกษาชั้น มศ.5 (หลักสูตรเตรียมทหาร 2 ปี) จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 (ตท.5) จากนั้นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 16 (จปร.16) และได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนั้นยังผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

 • พ.ศ. 2522 : หลักสูตรเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 58 (สธ.ทบ.ชุด 58)
 • พ.ศ. 2535 : หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 37 (วทบ.ชุด 37)
 • พ.ศ. 2541 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (วปอ. 41)

พลเอกพิชาญเมธ สำเร็จหลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 5 เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พี่ชายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นเพื่อนกับ นายพายัพ ชินวัตร น้องชาย พ.ต.ท.ทักษิณ ด้วย

การทำงานแก้ไข

พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ร.7 ในปี พ.ศ. 2528 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการ กรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 (เสธ.มทบ.32) ถัดจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย และเป็นผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงราย ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นเพียงปีเดียว ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบทที่ 33

ในการโยกย้ายทหารกลางปี พ.ศ. 2546 ในรัฐบาลทักษิณ 1 พล.อ.พิชาญเมธ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 จนถึงปี พ.ศ. 2548 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

งานการเมืองแก้ไข

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว พลเอกพิชาญเมธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์[4] และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยแรก ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ทำให้พรรคประชาธิปัตย์จัดตั้ง ครม.เงา ขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และ พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี ได้รับเลือกจากที่ประชุมพรรค ให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงา[5] แต่ในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 พลเอกพิชาญเมธ ไม่ได้รับตำแหน่งใดในรัฐบาล

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[6] และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง แต่เนื่องจากพลเอกพิชาญเมธ มีอาการป่วยต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาล จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร[7] และถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในสอง ส.ส.ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลย[8] สำหรับอีกคนหนึ่งคือ สถาพร มณีรัตน์ ซึ่งป่วยหนักด้วยอาการโรคไต และเสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

การดำรงตำแหน่งอื่นๆแก้ไข

 • ที่ปรึกษาโครงการน้ำพระทัยสมเด็จย่าฯ
 • ที่ปรึกษาโครงการทันตแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 • ประธานกรรมการมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
 • ประธานกรรมการมูลนิธิไผ่ดำ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. บัยชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
 2. ประกาศสภาผู้เทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสรา สุนทรวัฒน์)
 3. มะเร็งคร่าชีวิต “พิชาญเมธ” ส.ส.ปชป.และอดีต มทภ.3
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชาธิปัตย์)
 5. เว็บไซต์ ครม.เงา พรรคประชาธิปัตย์
 6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
 7. สะเก็ดล้านนา : 10 พฤษภาคม 2555
 8. จัดอันดับ ส.ส.ยอดแย่เดือนมีนาฯ 7 ส.ส.ปชป.งดออกเสียง “ณัฐวุฒิ-อนุดิษฐ์-สุชาติ” เงียบ