สาธิต พิธรัตน์

พลเอก สาธิต พิธรัตน์ (3 มกราคม 2499-) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก, ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (จปร.26) และเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และราชองครักษ์พิเศษ[1]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[2]

สาธิต พิธรัตน์
แม่ทัพภาคที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ก่อนหน้า พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
ถัดไป สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 มกราคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
คู่สมรส ผศ. ระเบียบ พิธรัตน์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

ประวัติแก้ไข

พลโทสาธิตเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2499 ที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีชื่อเล่นว่า แม็ก บรรดาสื่อมวลชนจึงมักจะเรียกว่า บิ๊กแม็ก สมรสกับ ผช.ศาสตราจารย์ ระเบียบ พิธรัตน์

การศึกษาแก้ไข

พลโทสาธิตจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ตท.15) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก และอดีต แม่ทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาคที่ 3แก้ไข

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 พลโทสาธิตขณะมียศเป็น พลตรี และดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 3 แทน พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ที่ขยับขึ้นไปในตำแหน่งผู้ช่วย ผู้บัญชาการทหารบก อัตราพลเอก

วันที่ 1ตุลาคม 2558 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.สาธิต เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข