เวียงเหนือ

ตำบลเวียงเหนือ
(เปลี่ยนทางจาก ตำบลเวียงเหนือ)

เวียงเหนือ สามารถหมายถึง

ตำบลแก้ไข

เทศบาลแก้ไข