ตำบลถืมตอง

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ถืมตอง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ

ตำบลถืมตอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Thuem Tong
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.82 ตร.กม. (9.58 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด3,400 คน
 • ความหนาแน่น136.98 คน/ตร.กม. (354.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550105
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตามประวัติกล่าวว่า เดิมชื่อบ้านสวนตอง หรือส่วนหนึ่งของตำบลถืมตองในปัจจุบันก่อน พ.ศ. 2435 มีชุมชนกลุ่มน้อยได้ตั้งรกรากมีเหย้าเรือนอยู่ริมน้ำสมุน ซึ่งก็รวมกับชาวบ้านนาท่อ ตำบลไชยสถานในขณะนั้นได้รวมกันเป็นหมู่บ้าน และมีวัดเป็นศูนย์ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของลำน้ำสมุนเป็นบริเวณดงตาล ในพ.ศ. 2453 เจ้าผู้ครองนครน่าน "เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช" มีความสนิทสนมกับชาวบ้านสวนตองเป็นอย่างดี บ้านสวนตองอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชผลทางการเกษตร สวนไร่นาอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญมีสอนตองหรือสวนหลวง ท่านเจ้าครองนครน่าน จึงได้มาพักแรมที่สวนแห่งนี้ (ปัจจุบันคือบ้านพักเกษตรตำบลถืมตอง) หรือบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตั้งอยู่ในปัจจุบัน หรือชาวบ้านเรียกว่า "ล่มปูน" พ่อพญา ใจวุฒิ และขุนกิตติภักดี (ต้นตระกูลมหาวงศ์นันท์) ได้ทราบจึงได้จัดชาวบ้านทำสถานที่พักรับรองขึ้น โดยใช้วัสดุจากใบตองทำเป็นที่พักด้วย "ถืม" คำว่า "ถืม" คือ ไม่ขัดแตะ 2 อัน นำมาประกบกันโดยมีใบไม้หรือใบตองอยู่ระหว่างกลางของไม้ขัดแตะเรียกว่า "ถืม" ใช้ทำเป็นหลังคาหรือฝาบ้าน เจ้าผู้ครองนครน่าน จึงได้ขนานนามว่า "บ้านถืมตอง" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านถืมตอง
 • หมู่ 2 บ้านเขือนแก้ว
 • หมู่ 3 บ้านวังฆ้อง
 • หมู่ 4 บ้านนาท่อเด่น
 • หมู่ 5 บ้านกิ่วป่าห้า
 • หมู่ 6 บ้านดอนถืมตอง
 • หมู่ 7 บ้านฝายแก
 • หมู่ 8 บ้านใหม่สุขสันต์

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลถืมตองทั้งตำบล โดยมีภานุพันธ์ ศรีนวนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองคนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ แก้

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถืมตอง บ้านวังฆ้อง

อ้างอิง แก้