ตำบลสะเนียน

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

สะเนียน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของตัวอำเภอ

ตำบลสะเนียน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sanian
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด410 ตร.กม. (160 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด12,057 คน
 • ความหนาแน่น29.40 คน/ตร.กม. (76.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550111
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านสะเนียน
 • หมู่ 2 บ้านเหนือวัด
 • หมู่ 3 บ้านห้วยลี่
 • หมู่ 4 บ้านน้ำโค้ง
 • หมู่ 5 บ้านสองแคว
 • หมู่ 6 บ้านปางเป๋ย
 • หมู่ 7 บ้านวังต๋าว
 • หมู่ 8 บ้านกาใส
 • หมู่ 9 บ้านห้วยปุก
 • หมู่ 10 บ้านละเบ้ายา
 • หมู่ 11 บ้านห้วยเฮือ
 • หมู่ 12 บ้านใหม่ในฝัน
 • หมู่ 13 บ้านกลางพัฒนา
 • หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญสุข
 • หมู่ 15 บ้านห้วยระพี
 • หมู่ 16 บ้านสมุนใหม่

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลสะเนียนทั้งตำบล โดยมีสว่าง เปรมประสิทธิ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียนคนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ แก้

 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
 • หมวดการทางน่าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน บ้านสะเนียน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน บ้านน้ำโค้ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเนียน บ้านละเบ้ายา

อ้างอิง แก้