ตำบลเรือง

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

เรือง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ

ตำบลเรือง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Rueang
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด50.8 ตร.กม. (19.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด4,868 คน
 • ความหนาแน่น95.82 คน/ตร.กม. (248.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านศรีนาป่าน
 • หมู่ 2 บ้านดอนเฟือง
 • หมู่ 3 บ้านเรือง
 • หมู่ 4 บ้านตาแวน
 • หมู่ 5 บ้านนางาม
 • หมู่ 6 บ้านนาม่วง
 • หมู่ 7 บ้านสันป่าสัก
 • หมู่ 8 บ้านห้วยมอญ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลเรืองมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเรืองทั้งหมด

สถานที่สำคัญ แก้

 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง
 • สถานีตำรวจภูธรเรือง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรือง บ้านดอนเฟือง

อ้างอิง แก้