ตำบลเรือง

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลเรือง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ

ตำบลเรือง
อักษรไทยตำบลเรือง
อักษรโรมันTambon Rueang
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด50.8 ตร.กม. (19.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด4,868 คน[1]
 • ความหนาแน่น96 คน/ตร.กม. (250 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์550106
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านศรีนาป่าน
 • หมู่ 2 บ้านดอนเฟือง
 • หมู่ 3 บ้านเรือง
 • หมู่ 4 บ้านตาแวน
 • หมู่ 5 บ้านนางาม
 • หมู่ 6 บ้านนาม่วง
 • หมู่ 7 บ้านสันป่าสัก
 • หมู่ 8 บ้านห้วยมอญ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลเรืองทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง
 • สถานีตำรวจภูธรเรือง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรือง บ้านดอนเฟือง

อ้างอิงแก้ไข