ตำบลบ่อสวก

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

บ่อสวก (แปลว่า บ่อเกลือ) เดิมชื่อ สวก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอำเภอ

ตำบลบ่อสวก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Bo Suak
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด61.510 ตร.กม. (23.749 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)
 • ทั้งหมด6,579[1] คน
 • ความหนาแน่น106.95 คน/ตร.กม. (277.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

การเปลี่ยนชื่อ แก้

วันที่ 11 มกราคม 2553 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นชื่อตำบลบ่อสวก[2] ด้วย จังหวัดน่านรายงานขอเปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นชื่อตำบลบ่อสวก เนื่องจากชื่อเดิมมีความหมายไม่ดี ไม่เป็นมงคล และขอกลับไปใช้ชื่อเดิม ซึ่งพิสูจน์ได้จากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถานมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวท้องถิ่นของชุมชน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านบ่อสวก
 • หมู่ 2 บ้านป่าคา
 • หมู่ 3 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • หมู่ 4 บ้านเชียงยืน
 • หมู่ 5 บ้านซาวหลวง
 • หมู่ 6 บ้านต้าม
 • หมู่ 7 บ้านนามน
 • หมู่ 8 บ้านหนองโต้ม
 • หมู่ 9 บ้านดอนอุดม
 • หมู่ 10 บ้านสวกพัฒนา
 • หมู่ 11 บ้านนาปงพัฒนา
 • หมู่ 12 บ้านใหม่รุ่งเรือง
 • หมู่ 13 บ้านป่าฝางสามัคคี

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ่อสวกทั้งหมด

สถานที่สำคัญ แก้

 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวก บ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อสวก
 • โรงทอผ้าบ้านนามน
 • กลุ่มจักสานบ้านต้าม
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย บ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • วิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ตำบลบ่อสวก
 • เตาเผาโบราณบ้านจ่ามนัส
 • ลานวัฒนธรรมชุมชนตำบลบ่อสวก
 • แหล่งเรียนรู้ปั้นดินเผาตำบลบ่อสวก
 • บ่อเกลือโบราณจังหวัดน่าน ตำบลบ่อสวก
 • การศึกษานอกระบบตำบลบ่อสวก

อ้างอิง แก้

 1. ประชากรในตำบลบ่อสวก พ.ศ. 2561 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. [1] เก็บถาวร 2012-01-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นชื่อตำบลบ่อสวก
 3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน