ตำบลดู่ใต้

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ดู่ใต้ เป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,625 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดของตำบลดู่ใต้บริหารโดยเทศบาลตำบลดู่ใต้

ตำบลดู่ใต้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Du Tai
ตำบลดู่ใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน
ตำบลดู่ใต้
ตำบลดู่ใต้
พิกัด: 18°43′34.7″N 100°44′34.1″E / 18.726306°N 100.742806°E / 18.726306; 100.742806
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด25 ตร.กม. (10 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2561)[1]
 • ทั้งหมด8,486 คน
 • ความหนาแน่น339.44 คน/ตร.กม. (879.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลดู่ใต้
ประเทศ ไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีทรงพล อัชวากุล (เลือกตั้งปี 2564)
รหัส อปท.05550103
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์0-5460-0711
เว็บไซต์www.dutai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลดู่ใต้กำเนิดมาจาก "บ้านดู่" อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายแสนขันฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ได้เปลี่ยนชื่อบ้านดู่เป็น "บ้านดู่ใต้" และในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2486 ได้ถูกยุบเข้ากับตำบลกองควายเพื่อความสะดวกในการปกครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ตำบลดู่ใต้แยกออกจากตำบลกองควายอีกครั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น "สภาตำบลดู่ใต้" และยกฐานะเป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้" เมื่อ พ.ศ. 2539 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็น "เทศบาลตำบลดู่ใต้"[2] จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อ

แก้

หมู่บ้าน

แก้

ตำบลดู่ใต้แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านดู่เหนือ
 • หมู่ 2 บ้านดู่ใต้
 • หมู่ 3 บ้านธงน้อย
 • หมู่ 4 บ้านเจดีย์
 • หมู่ 5 บ้านดอนมูล
 • หมู่ 6 บ้านพญาวัด
 • หมู่ 7 บ้านสมุน
 • หมู่ 8 บ้านเชียงราย
 • หมู่ 9 บ้านคอวัง
 • หมู่ 10 บ้านดู่ต้นฮ่าง
 • หมู่ 11 บ้านเขาน้อย
 • หมู่ 12 บ้านดู่เหนือพัฒนา
 • หมู่ 13 บ้านดอนมูลพัฒนา
 • หมู่ 14 บ้านธงใหม่พัฒนา
 • หมู่ 15 บ้านเจดีย์

ประชากร

แก้

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 8,456 คน แยกเป็นชาย 4,106 คน หญิง 4,350 คน ความหนาแน่นของประชากร 338 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 3,356 หลังคาเรือน

การคมนาคม

แก้

ทางหลวงแผ่นดินที่ผ่านตำบลดู่ใต้ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1025

การศึกษา

แก้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีดังนี้

 • สังกัดสำนักงานการศึกษาอุดมศึกษา
  • วิทยาลัยชุมชนน่าน

สาธารณสุข

แก้

มีสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านดู่ใต้ และสถานีอนามัยบ้านดอนมูล

สถานที่สำคัญ

แก้
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
 • สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 • วิทยาลัยชุมชนน่าน
 • แขวงการทางน่านที่ 1
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชน จังหวัดน่าน
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงน่าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ บ้านดอนมูล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้ บ้านดู่ใต้
 • พระตำหนักธงน้อย
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพญาวัด

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้