ตำบลในเวียง (อำเภอเมืองน่าน)

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลในเวียง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน มีการปกครองแบบส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลเมือง ภายในตำบลเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดน่าน

ตำบลในเวียง
อักษรไทยตำบลในเวียง
อักษรโรมันTambon Nai Wiang
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.4 ตร.กม. (2.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด19,533 คน[1]
 • ความหนาแน่น3,617 คน/ตร.กม. (9,370 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์550101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาล คือ เทศบาลเมืองน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลในเวียงทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • ศาลากลางจังหวัดน่าน
 • สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
 • ศาลจังหวัดน่าน
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
 • เรือนจำจังหวัดน่าน
 • โรงพยาบาลน่าน
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน
 • จังหวัดทหารบกน่าน กองพันทหารม้าที่ 10
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 • โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 • วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
 • วัดภูมินทร์
 • วัดช้างค้ำวรวิหาร
 • ศาลหลักเมืองน่าน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

อ้างอิงแก้ไข