ตำบลไชยสถาน (อำเภอเมืองน่าน)

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ไชยสถาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ

ตำบลไชยสถาน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chai Sathan
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด27.5 ตร.กม. (10.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด7,316 คน
 • ความหนาแน่น266.03 คน/ตร.กม. (689.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550104
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านนาท่อ
 • หมู่ 2 บ้านไชยสถาน
 • หมู่ 3 บ้านศรีเกิด
 • หมู่ 4 บ้านปางค่า
 • หมู่ 5 บ้านฝาง
 • หมู่ 6 บ้านตาแก้ว
 • หมู่ 7 บ้านก๊อด
 • หมู่ 8 บ้านทุ่งขาม
 • หมู่ 9 บ้านเด่นใหม่
 • หมู่ 10 บ้านนาท่อใหม่
 • หมู่ 11 บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลไชยสถานทั้งตำบล โดยมีเอกชาติ อินทรพัฒน์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานคนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ แก้

 • ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
 • สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน
 • สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองน่าน
 • กองพันทหารม้าที่ 15
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน บ้านเด่นใหม่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน บ้านปางค่า
 • เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย
 • สำนักงานชลประทานน่าน
 • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดน่าน

อ้างอิง แก้