ตำบลนาซาว

ตำบลในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ประเทศไทย

นาซาว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอำเภอ

ตำบลนาซาว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Sao
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเมืองน่าน
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.18 ตร.กม. (6.25 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2555)[1]
 • ทั้งหมด3,580 คน
 • ความหนาแน่น221.26 คน/ตร.กม. (573.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55000
รหัสภูมิศาสตร์550107
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต

แก้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองท้องที่

แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านนาซาว
  • หมู่ 2 บ้านสไมย์
  • หมู่ 3 บ้านนาหิน
  • หมู่ 4 บ้านก๊อด
  • หมู่ 5 บ้านนวราษฎร์
  • หมู่ 6 บ้านดอนคีรี
  • หมู่ 7 บ้านก๊อดใหม่พัฒนา

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาวมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลนาซาวทั้งหมด

สถานที่สำคัญ

แก้
  • สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซาว บ้านก๊อด

อ้างอิง

แก้