ตำบลยาบหัวนา

ตำบลในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ยาบหัวนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกสุดของอำเภอ

ตำบลยาบหัวนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Yap Hua Na
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
พื้นที่
 • ทั้งหมด395 ตร.กม. (153 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)[1]
 • ทั้งหมด5,122 คน
 • ความหนาแน่น12.95 คน/ตร.กม. (33.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55110
รหัสภูมิศาสตร์550709
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้ง แก้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านนาก้า
  • หมู่ 2 บ้านฮากฮาน
  • หมู่ 3 บ้านสะเลียม
  • หมู่ 4 บ้านป่าหุ่ง
  • หมู่ 5 บ้านห้วยหลอด
  • หมู่ 6 บ้านบ่อหอย
  • หมู่ 7 บ้านภักดีธรรม

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนามีพื้นที่ครอบคลุมตำบลยาบหัวนาทั้งหมด

สถานที่สำคัญ แก้

  • โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
  • วัดป่าบ้านสะเลียม
  • เจดีย์บ้านฮากฮาน

อ้างอิง แก้