เปิดเมนูหลัก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ

พลตำรวจเอก พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2482) พระโอรส ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ และหม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช ประสูติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ
พระองค์เจ้าคำรบ.jpg

พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414
สิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2482 (67 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พระมารดา หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช
หม่อม หม่อมผาด ปราโมช ณ อยุธยา
หม่อมแดง ปราโมช ณ อยุธยา
หม่อมนุ่ม ปราโมช ณ อยุธยา
พระบุตร 9 คน

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ทรงเป็นทหารบก ทรงดำรงตำแหน่งแม่ทัพกองทัพน้อยที่ 2 (ปัจจุบันคือ กองทัพภาคที่ 3) ระหว่าง พ.ศ. 2454-2457 ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ จากนั้นทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจภูธร และ กรมตำรวจพระนครบาล ระหว่าง พ.ศ. 2458-2472 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีบทบาทในการปรับปรุงกิจการตำรวจ โดยทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจ พระองค์แรก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2482 พระชันษา 67 ปี 9 เดือน

พระบุตรและพระธิดาแก้ไข

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ มีหม่อมทั้งหมด 3 ท่าน คือ หม่อมผาด (สกุลเดิม: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา), หม่อมแดง (สกุลเดิม: บุนนาค) และหม่อมนุ่ม มีพระโอรส-ธิดาทั้งหมด 9 คน ได้แก่[1]

 1. หม่อมผาด ปราโมช ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) มีพระโอรส-ธิดา 2 คน คือ
  1. หม่อมราชวงศ์ชาย ปราโมช (ช.)
  2. หม่อมราชวงศ์ประณตน้อม ปราโมช (ญ.)
 2. หม่อมแดง ปราโมช ณ อยุธยา (สกุลเดิม: บุนนาค) ธิดาเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) กับอนุภริยาชื่อหม่อมแหวว (สกุลเดิม: บุรณศิริ)[2]
  1. หม่อมราชวงศ์บุญรับ พินิจชนคดี (ญ.) สมรสกับพระพินิจชนคดี (พินิจ อินทรทูต)
  2. หม่อมราชวงศ์อุไรวรรณ ปราโมช (ญ.)
  3. หม่อมราชวงศ์เล็ก ปราโมช (ญ.)
  4. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ช.; พ.ศ. 2448-2540) สมรสกับท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา (สกุลเดิม: ศาลิคุปต์) มีบุตร 3 คน
  5. หม่อมราชวงศ์ถ้วนเท่านึก ปราโมช (ช.)
  6. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ช.; พ.ศ. 2454 - 2538) สมรสและแยกกันอยู่กับหม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่ มีบุตร 2 คน
 3. หม่อมนุ่ม ปราโมช ณ อยุธยา มีพระธิดาเพียงคนเดียวคือ
  1. หม่อมราชวงศ์สอางค์ ปราโมช (ญ.) เสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และสมรสกับหม่อมเจ้าปรีดิเทพพงศ์ เทวกุล มีพระธิดาจากการสมรสครั้งแรกหนึ่งองค์ และพระบุตร-ธิดาจากการสมรสครั้งที่สองอีก 4 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. โครงกระดูกในตู้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สยามรัฐ, พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2547. 109 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-690-131-1
 2. "หลวงอัครเทพฯ ทวิภพ ที่แท้ "ปู่ทวด" นีโน่!!". ASTVผู้จัดการออนไลน์. 18 สิงหาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2556.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข