ปราการ ชลยุทธ

พลเอก ปราการ ชลยุทธ นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[1] ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[2] สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตรองเสนาธิการทหาร, อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตราชองครักษ์พิเศษ [3]อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[4]และอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อดีตกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปราการ ชลยุทธ
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า วลิต โรจนภักดี
ถัดไป วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (65 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ตี๋
สังกัด กองทัพบกไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก


ประวัติแก้ไข

พล.อ.ปราการ เกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า ตี๋ บรรดาสื่อมวลชนจึงมักจะเรียกท่านว่า บิ๊กตี๋

การศึกษาแก้ไข

พล.อ.ปราการ จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และจบการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 (ตท.15) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาคที่ 4แก้ไข

พล.อ.ปราการ ขณะมียศเป็น พลตรี เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 และได้ขึ้นเป็นกองทัพภาคที่ 4 แทน พล.ท.วลิต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข