วิวรรธน์ ปฐมภาคย์

พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[1]นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์[2] และราชองครักษ์พิเศษ[3]

วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลโท ปราการ ชลยุทธ
ถัดไป พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (66 ปี)
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
คู่สมรส นางศรีกฤษ ปฐมภาคย์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น เอียด
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 4

ประวัติแก้ไข

พล.อ.วิวรรธน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายเปล่ง และนางจันทร์ฉาย ปฐมภาคย์ เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16 (ตท.16) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 27 (จปร.27) เมื่อสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้เลือกรับราชการในเหล่าทหารราบ ในตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดปัตตานี ได้รับพระราชทานยศ พลเอก เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561[4]

ชีวิตครอบครัว สมรสกับนางศรีกฤษ ปฐมภาคย์ ครูชำนาญการ มีบุตรด้วยกัน 2 คน

การทำงานแก้ไข

 • พ.ศ. 2538 ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 4
 • พ.ศ. 2540 ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43
 • พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4
 • พ.ศ. 2547 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกปัตตานี
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2557 รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[5] ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส ตาม ประกาศ พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน[6] เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนแรกที่เป็นคนในพื้นที่ที่ปรากฏความไม่สงบ[7]

สถานที่จากนามแก้ไข

 • ห้องปฐมภาคย์ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์
 • ลานวัฒนธรรมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร
 • ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/005/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/219/17.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/219/15.PDF
 7. ความท้าทายของแม่ทัพภาค4คนใหม่
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๓๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๓๐, ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๓๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๙, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๑๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑