ปิยวัฒน์ นาควานิช

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช ตุลาการศาลทหารสูงสุด[1]อดีตตุลาการศาลทหารกลาง[2][3]อดีตแม่ทัพภาคที่ 4[4] อดีตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[5]อดีตราชองครักษ์เวร[6]

ปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์
ถัดไป พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น อาร์ต
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2561
ยศ RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท
บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 4

ประวัติแก้ไข

พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของพลตรี ธวัชชัย นาควานิช (ถึงแก่อนิจกรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2557) กับหม่อมราชวงศ์พิศวาส ดิศกุล นาควานิช[7] มีพี่น้อง 4 คนคือ

  • พลตรีหญิง มนัสสวาสดิ์ อานุภาพ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงกลาโหม
  • พลเอก ธีรชัย นาควานิช อดีตองคมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารบก
  • พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช
  • พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9

การศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี สมาชิกวุฒิสภา และผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์

การรับราชการแก้ไข

  • 1 ต.ค. 2557 - ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก[8]
  • 1 เม.ย. 2559 - ที่ปรึกษากองทัพบก[9]
  • 1 ต.ค. 2559 - แม่ทัพภาคที่ 4

ยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข