ลือชัย รุดดิษฐ์

อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นทหารเรือและนักการเมืองชาวไทย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือและสมาชิกวุฒิสภาไทย[4][5] อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[6]นายทหารราชองครักษ์[7]และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ[8]

ลือชัย รุดดิษฐ์
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกโดยตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
(1 ปี 142 วัน)
ถัดไปพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[1]
(2 ปี 242 วัน)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563[2]
(1 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ถัดไปพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
(0 ปี 288 วัน)
ก่อนหน้าพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ถัดไปยกเลิกตำแหน่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)[3]
คู่สมรสน.อ.หญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์
ชื่อเล่นลือ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพเรือไทย
ยศ พลเรือเอก

ประวัติ

แก้

พลเรือเอกลือชัย เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน โดยมีพี่ชายคือ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

พลเรือเอกลือชัย สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75[3]

พลเรือเอกลือชัย เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เสนาธิการทหารเรือ[3] และประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ รวมทั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[ต้องการอ้างอิง]

บทบาทอื่น

แก้

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตาม มาตรา​ 6​ พระราชกำหนดในสถานการณ์​ฉุกเฉิน​ พ.ศ.​ 2548​ ตามการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร​ในวันที่​ 26​ มีนาคม พ.ศ.​ 2563[9]

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายคนสุดท้าย[10]หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)[11] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[12] ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค[13] กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[14]

รางวัลที่ได้รับ

แก้
 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2562[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2. แต่งตั้งผู้บัญชาการทหารเรือ
 3. 3.0 3.1 3.2 นาวิกศาสตร์. ปีที่ 101 เล่มที่ 10. ตุลาคม พ.ศ. 2561. ISSN 0125-4324. หน้า 11
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๕๙ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 158 ง หน้า 6 9 กรกฎาคม 2563
 8. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เล่ม 137 ตอนพิเศษ 198 ง หน้า 9 28 สิงหาคม 2563
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เล่ม 137 ตอนพิเศษ 69 ง หน้า 1 25 มีนาคม 2563
 10. ประกาศยุบ​ ศปมผ.
 11. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมั่นคงที่ 11/2563
 12. กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 13. "แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-02-29. สืบค้นเมื่อ 2019-04-29.
 14. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-11-04. สืบค้นเมื่อ 2019-04-29.
 15. "ทำเนียบประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-11. สืบค้นเมื่อ 2019-04-11.
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๐๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ปนะกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผทอกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๑๔๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑๒๑, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗