วราห์ บุญญะสิทธิ์

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ (28 มิถุนายน 2501-) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[5] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[6] และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์[7] ราชองครักษ์เวร[8] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[9] อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ อดีตกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[10] อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

วราห์ บุญญะสิทธิ์
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[1]
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (65 ปี)
คู่สมรสหม่อมหลวง พิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์[2]
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
ชื่อเล่นต้อม[3]
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2561
ยศ พลเอก[4]

ประวัติ

แก้

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เป็นบุตรชายของพลเอก วัฒนา บุญญะสิทธิ์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กับ นางนงลักษณ์ บุญญะสิทธิ์ มีพี่น้อง 2 คน คือ

 1. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางวัลย์ลีย์ บุญญะสิทธิ์[11]

พลเอก วราห์ฯ รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พันเอก วราห์ฯ(ยศในขณะนั้น)ได้เป็นหนึ่งในนายทหารที่ร่วมกระทำรัฐประหาร และต่อมาได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 รอ.) แทน พันเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา(ยศในขณะนั้น) ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครอบครัว

แก้

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ หม่อมหลวง พิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์(ชยางกูร)[12] มีบุตรสาว 2 คน คือ

 1. นางสาว วรรณพักตร์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางสาว วรรณรดา บุญญะสิทธิ์[13]

การศึกษา

แก้

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม[14]

การรับราชการ

แก้

พลเอก วราห์ฯ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์(ผบ.ร.1 รอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1 รอ.) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1(รอง มทภ.1), รองเสนาธิการทหารบก(รอง เสธ.ทบ.) และได้รับพระราชทานยศพลเอก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

ราชการพิเศษ

แก้
 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารกลาง[23]
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด[24]

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๗ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 2. หม่อมหลวงพิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์ ภริยา พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ.(4)เก็บถาวร 2019-06-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. ลับ ลวง พราง
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๒ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษเล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา] ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษเล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
 11. "ประวัติ วราห์ บุญญะสิทธิ์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 12. ทรัพย์สิน 77 ล. ‘พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์’ อดีตที่ปรึกษา ทบ.ไขก๊อกบอร์ด ขสมก. นั่ง ส.ว.
 13. "ชีวิตครอบครัว" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 14. สำเร็จการศึกษา
 15. ทบ.ปรับย้ายผู้การกรมตอบแทนร่วมปฏิวัติ!!..ฮือฮา “ลูกบิ๊กจ๊อด” ขึ้น เสธ.พล.1 รอ.
 16. อนุพงษ์ - ประยุทธ์ ผนึกกำลังร่วมจัดแถวใหม่ ทหารคุมกำลัง ระดับพ.อ.พิเศษ ทั่วปท. 141 อัตรา
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 19. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 21. ผบ.ทบ.เซ็นคำสั่งตั้งกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ในกอ.รมน.
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 25. คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเก็บถาวร 2017-06-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หน้า41
 26. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘๐, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 28. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๖, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๒๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๙ กันยายน ๒๕๒๗
 31. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๙ ข หน้า ๑๕, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 32. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๘, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖