วราห์ บุญญะสิทธิ์

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ (28 มิถุนายน 2501-) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[5] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[6] และกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์[7] ราชองครักษ์เวร[8] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[9] อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ อดีตกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[10] อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

พลเอก
วราห์ บุญญะสิทธิ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.ภ.
Seal of the Parliament of Thailand.svg สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[1]
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (63 ปี)
คู่สมรส หม่อมหลวง พิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์[2]
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.54)
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ต้อม[4]
รับใช้  ไทย
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก[3]

ประวัติแก้ไข

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เป็นบุตรชายของพลเอก วัฒนา บุญญะสิทธิ์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กับ นางนงลักษณ์ บุญญะสิทธิ์ มีพี่น้อง 2 คน คือ

 1. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางวัลย์ลีย์ บุญญะสิทธิ์[11]

พลเอก วราห์ฯ รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ขณะดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พันเอก วราห์ฯ(ยศในขณะนั้น)ได้เป็นหนึ่งในนายทหารที่ร่วมกระทำรัฐประหาร และต่อมาได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ผบ.ร.1 รอ.) แทน พันเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา(ยศในขณะนั้น) ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครอบครัวแก้ไข

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ หม่อมหลวง พิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์(ชยางกูร)[12] มีบุตรสาว 2 คน คือ

 1. นางสาว วรรณพักตร์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางสาว วรรณรดา บุญญะสิทธิ์[13]

การศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม[14]

การรับราชการแก้ไข

พลเอก วราห์ฯ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์(ผบ.ร.1 รอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1 รอ.) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1(รอง มทภ.1), รองเสนาธิการทหารบก(รอง เสธ.ทบ.) และได้รับพระราชทานยศพลเอก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

ราชการพิเศษแก้ไข

 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารกลาง[23]
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด[24]

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๗ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 2. http://www.thaiarmywives.org/web/board.php หม่อมหลวงพิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์ ภริยา พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์ รอง เสธ.ทบ.(4)
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๒ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. ลับ ลวง พราง
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษเล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษเล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 8. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/156/T_0121.PDF
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 12. ทรัพย์สิน 77 ล. ‘พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์’ อดีตที่ปรึกษา ทบ.ไขก๊อกบอร์ด ขสมก. นั่ง ส.ว.
 13. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-07-18. สืบค้นเมื่อ 2019-07-18.
 14. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20349&lang=th
 15. ทบ.ปรับย้ายผู้การกรมตอบแทนร่วมปฏิวัติ!!..ฮือฮา “ลูกบิ๊กจ๊อด” ขึ้น เสธ.พล.1 รอ.
 16. อนุพงษ์ - ประยุทธ์ ผนึกกำลังร่วมจัดแถวใหม่ ทหารคุมกำลัง ระดับพ.อ.พิเศษ ทั่วปท. 141 อัตรา
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 19. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20349&lang=th
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 21. ผบ.ทบ.เซ็นคำสั่งตั้งกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ในกอ.รมน.
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 23. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
 25. http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/download/annual-report-bmta-2557.pdf หน้า41
 26. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน้า ๑๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๑๒ ง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๘๐ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข (เล่มที่ ๑), ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 28. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ หน้า ๑๖ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ หน้า ๔๒ เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 30. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ หน้า ๗๙ เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 31. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรคุณาภรณ์ หน้า ๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข, ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 32. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๗ เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๒๖,๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗
 33. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญราชการชายแดน หน้า ๑๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๙ ข, ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 34. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๘ เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖,๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖