เปิดเมนูหลัก

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา (เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498) เป็นองคมนตรี[2] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม[3], ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช.และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, อดีตแม่ทัพภาคที่ 1, อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[4] กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์[5]และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์[6]

ไพบูลย์ คุ้มฉายา
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(2 ปี 228 วัน)
กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559[1]
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชัยเกษม นิติสิริ
ถัดไป สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
11 กันยายน พ.ศ. 2557 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (64 ปี)
คู่สมรส พจณี คุ้มฉายา
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
กองทัพไทย
ปีปฏิบัติงาน กองทัพบก พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2557
กองทัพไทย พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา หรือที่สื่อมวลชนมักจะเรียกว่า บิ๊กต๊อก เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ที่ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายลออกับ นางจันทร์ คุ้มฉายา มีน้องชายชื่อ นายทรงบท คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน [7]

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา สมรสกับ นางพจณี คุ้มฉายา โดยมีบุตรี 1 คน คือ นางอิงฆ์พลัฏฐ์ อำไพวิทย์ (ปัจจุบันได้สมรสกับ นายพีรพล อำไพวิทย์)[http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf 1]

การรับราชการแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

พลเอกไพบูลย์จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนอู่ทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ และจบจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26) รุ่นเดียวพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

การเมืองแก้ไข

ไพบูลย์ คุ้มฉายา ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[13] และเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่ง ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 4 รายได้แก่ นายจิตรนรา นวรัตน์ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายพิศิษฐ์ วิริยสกุล นายสุนทร สุนทรธาราวงศ์[14] และแต่งตั้ง พลโท อภิชัย หงษ์ทอง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[15]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลเกียรติยศจักรดาว ปี 2559

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/284/4.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
 2. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/061/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/004/21.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/010/29.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/136/1.PDF
 7. http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/104/16.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/159/10.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/118/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/176/1.PDF
 13. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/347/16.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/124/10.PDF
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี พ.ศ. 2555
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/007/1.PDF
ก่อนหน้า ไพบูลย์ คุ้มฉายา ถัดไป
ชัยเกษม นิติสิริ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ครม. 61)
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
  วิษณุ เครืองาม
(รักษาการ)อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="http://aaf.rtarf.mi.th/doc/jakdow59/59-6.pdf"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>