แขวงสามเสนใน

แขวงในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สามเสนใน เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

แขวงสามเสนใน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Samsen Nai
ถนนสาลีรัฐวิภาคบริเวณแยกสะพานควาย
ถนนสาลีรัฐวิภาคบริเวณแยกสะพานควาย
แผนที่เขตพญาไท เน้นแขวงสามเสนใน
แผนที่เขตพญาไท เน้นแขวงสามเสนใน
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตพญาไท
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.923 ตร.กม. (1.901 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด29,479 คน
 • ความหนาแน่น5,988.02 คน/ตร.กม. (15,508.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10400
รหัสภูมิศาสตร์101401
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสามเสนในตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพญาไท มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1014&rcodeDesc=เขตพญาไท 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.