ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1[2] รองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[3] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์[5] อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[6]

ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
แม่ทัพภาคที่ 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น บี้
สังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย

ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2529 – ปัจจุบัน
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
การยุทธ์ ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พล.ท.ณรงค์พันธ์" ว่าที่ ผบ.ทบ.ลูกผสม "วงเทวัญ-บูรพาพยัคฆ์" - Nation TV
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๑๒ ง พิเศษ หน้า ๑-๕๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  3. กรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  4. ราชกิจจานุเบกษา,แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่มที่ 133, ตอนพิเศษ 230 ง, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หน้า 1-2
  5. พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๒๗๘ ง พิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF