ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ (16 มกราคม พ.ศ. 2490 - ) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) อดีตราชองครักษ์พิเศษ [2]

ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2550 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 มกราคม พ.ศ. 2490 (77 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรสพันเอกหญิงอรัณยานี วงษ์สุวรรณ
บุตรวัชรชนก วงษ์สุวรรณ

ประวัติ แก้

ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ มีชื่อเล่นว่า บิ๊กปุ้ม หรือ ปุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2490 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ 2 ของพลตรีประเสริฐ วงษ์สุวรรณ กับนางสายสนี วงษ์สุวรรณ มีพี่ชาย 1 คน คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และมีน้องชาย 3 คน คือ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พงษ์พันธุ์ วงษ์สุวรรณ และ พันธุ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ[3] สมรสกับ พันเอกหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ[4] มีบุตรชื่อ วัชรชนก วงษ์สุวรรณ ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ[5]

การศึกษา แก้

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 43 วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 26 การซ่อมเครื่องยนต์ HTU จากเยอรมนี การซ่อมเครื่องยนต์ (Gas turbine Engine Repairing Course) จากอังกฤษ[6]

รับราชการ แก้

1 ตุลาคม 2541 เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 2542 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ 2544 เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ 2545 รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 2546 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 2548 ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2548 ราชองครักษ์ 2548 ที่ปรึกษากองทัพเรือ 2549 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ 2549 ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2550 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (เกษียณ 1 ตุลาคม 2550)[7]1 ธันวาคม 2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ยศทางทหาร แก้

 • 1 ตุลาคม 2541 - พลเรือตรี
 • 1 ตุลาคม 2545 - พลเรือโท
 • 27 พฤศจิกายน 2549 - พลเรือเอก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 2. รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ[ลิงก์เสีย]
 4. “ศิษฐวัชร”สนช.ใหม่น้อง“บิ๊กป้อม”ได้เงิน“เมีย”ช่วยซื้อรถ 3.4 ล.
 5. บิ๊กเนมพรึบที่ปรึกษา บอร์ด กสทช. หลานบิ๊กป้อมเพื่อนร่วมรุ่นนายกฯคุมเพียบ
 6. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ อนุรักษ์′กมธ.′สามัญ คอลัมน์ คนตามข่าว โดย ดุษฎี สนเทศ
 7. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เก็บถาวร 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากไทยรัฐออนไลน์
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๓, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๔๕, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔