ชุติมา บุณยประภัศร

ชุติมา บุณยประภัศร เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประธานกรรมการในคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง[1]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [2]

ชุติมา บุณยประภัศร
ชุติมา ใน พ.ศ. 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 มกราคม พ.ศ. 2562 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รัฐมนตรี)
ถัดไปจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รัฐมนตรี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ถัดไปวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ถัดไปลักษณ์ วจนานวัช
วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย

อดีตรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[3]อดีตประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว[4]อดีตรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ[5]

ประวัติ แก้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นคนจังหวัดพระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

การทำงาน แก้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เริ่มเข้ารับราชการในปี 2525 ในตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 3 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เคยดำรงตำแหน่งอัคราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ผลงานที่สำคัญ เช่น ยกเลิก SG เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน[1] ในเดือนกุมภาพันธํปี 2562 ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีอัตราการผลิตที่ลดลง เพราะนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ[2]การดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก การเจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการกำหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป เป็นต้น[6]

งานการเมือง แก้

ชุติมา บุณยประภัศร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนธันวาคม 2559[7] ต่อมาในการปรับคณะรัฐมนตรี ชุติมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0085.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/17.PDF
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/13.PDF
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/15.PDF
  6. http://sacict.net/downloads/CV_Chutima.pdf[ลิงก์เสีย]
  7. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2010-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๓, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๗๙, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
ก่อนหน้า ชุติมา บุณยประภัศร ถัดไป
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562)
  วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์    
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(29 มกราคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2562)
  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
อำนวย ปะติเส    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม. 61)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
  วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ลักษณ์ วจนานวัช