วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าชุติมา บุณยประภัศร
ถัดไปธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 มีนาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ แก้

วิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การขับเคลื่อนหลักกสิกรรมธรรมชาติ ผ่าน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง” จังหวัดชลบุรี

นายวิวัฒน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[2]

นายวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ ผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกมาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นจริง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในขณะเดียวกับได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน/องค์กร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนือจากด้านการเกษตร อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการบริการ ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2543 นายวิวัฒน์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม "กลุ่มกรุงเทพสามัคคี" แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

การทำงาน แก้

รางวัลที่ได้รับ แก้

 • พ.ศ. 2546 - ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2549 - ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตรอินทรีย์ จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 - ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลครั้งที่ 9
 • พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม อ.บ้านบึง จากสมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2550 - ได้รับรางวัล “คนดีตามรอยพ่อ” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2551 - ได้รับรางวัล “คนดีศรีนวล” จากสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ
 • พ.ศ. 2552 - ได้รับรางวัลเกียรติยศ งานคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่๑ จัดโดยบริษัททีวีบูรพา จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ผลงาน แก้

ผลงานละคร แก้

ปี พ.ศ. เรื่อง ออกอากาศ บทบาท หมายเหตุ
2559 แผ่นดินนี้มีรัก ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ฝายน้ำใจ ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์

อ้างอิง แก้

 1. “อ.ยักษ์” ชูเศรษฐกิจพอเพียงทำสุดความสามารถ – นัดรมต.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณ 30 พ.ย.
 2. "บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-01-05. สืบค้นเมื่อ 2010-11-18.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๙๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2017-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๖๕, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙
ก่อนหน้า วิวัฒน์ ศัลยกำธร ถัดไป
ชุติมา บุณยประภัศร    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562)
  ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน