กำธร พุ่มหิรัญ

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ (ชื่อเล่น: ติ๊ด) เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายอรุณ พุ่มหิรัญ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1] กับนางนันทนา พุ่มหิรัญ จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 (ตท.10) โรงเรียนนายเรือรุ่นที่ 67 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 45 วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 29 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 46 และหลักสูตรจากต่างประเทศอีก 4 หลักสูตร

กำธร พุ่มหิรัญ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
ถัดไป พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (69 ปี)
คู่สมรส ดวงพร พุ่มหิรัญ
ลายมือชื่อ

การทำงานแก้ไข

กำธร พุ่มหิรัญ รับราชการเป็นผู้บังคับบัญชาจากระดับล่างไปจนถึงผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยทูตทหารเรือ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ และเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2547[2]พล.ร.อ.กำธร ถือเป็นแกนนำเตรียมทหารรุ่น 10 อีกคนหนึ่ง ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนางดวงพร พุ่มหิรัญ มีบุตรชาย 1 หญิง 3

เป็นคนสนิทของ พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือคนก่อนหน้านี้ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หลังจากที่ พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกษียณอายุราชการไป

ในปี พ.ศ. 2552 เขาเป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.)ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 98/2552 ในเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2552[3]

การกีฬาแก้ไข

พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ เป็นกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556[4] และยังเป็นนายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยอีกด้วย

การเมืองแก้ไข

หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แล้ว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ปรากฏข่าวว่า พล.ร.อ.กำธร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายน ปีเดียวกันนี้ เป็นผู้ที่มีรายชื่อที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย[5] แต่ในที่สุดตำแหน่งนี้ก็เป็นของ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข