ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช (อังกฤษ: Asst. Prof. Chaicharn Thavaravej) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 18 (13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) สมรสกับนางรัชฎา ถาวรเวช (อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย)

ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดำรงตำแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560
ดำรงตำแหน่ง
26 กันยายน พ.ศ. 2562 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 มกราคม พ.ศ. 2494 (73 ปี)
ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางรัชฎา ถาวรเวช

ประวัติการศึกษา

แก้

ประวัติการรับราชการ

แก้

ตำแหน่งทางวิชาการ

แก้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รางวัลที่ได้รับ

แก้
 • พ.ศ. 2526 ชนะการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการทหารสูงสุด ปทุมธานี (สถาปนิกผู้ร่วมคณะทำงานการประกวดแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • พ.ศ. 2536 ชนะการประกวดแบบโครงการตกแต่งภายใน ระยะที่ 2 หอไทยนิทัศน์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ (หัวหน้าคณะออกแบบ บริษัท ซีริน อาคิเตกส์)
 • พ.ศ. 2557 รางวัลสถาปนิกดีเด่น สาขาบุคคลที่ได้รับความสำเร็จในงานด้านราชการหน่วยงาน ภาครัฐ จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

แก้

งานด้านบริหาร

แก้

ข้อวิพากษ์วิจารณ์

แก้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งแอบถ่ายภาพของแอร์โฮสเตสซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน โดยเนื้อหาของโพสต์นั้นมีลักษณะคุกคามทางเพศและในภายหลังได้มีการเปิดเผยว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโพสต์ดังกล่าวคือผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและรุกล้ำความเป็นส่วนตัว[8] ในเวลาต่อมามีการเรียกร้องจากองค์กรด้านสิทธิสตรีเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรทำการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น[9] รวมไปถึงคณาจารย์ประจำและศิษย์เก่าก็มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการตรววจข้อสอบข้อเท็จจริงต่อไป และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ชัยชาญได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าว[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. คำสั่ง มศก.ที่ 235/2539 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539
 2. คำสั่ง มศก. ที่ 1225/2547 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 1423/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๕ ง หน้า ๗ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. คำสั่ง มศก.ที่ 306/2546 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2546
 7. คำสั่ง มศก. ที่ 926/2546 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546
 8. matichon (2022-04-27). "โซเชียลถล่ม อธิการ ม.ดัง ถ่ายรูปแอร์โฮสเตส บอก 'ฝากน้องๆ ให้เขาน้ำลายไหล'". มติชนออนไลน์.
 9. matichon (2022-04-30). "21 องค์กรสตรี ยื่น 'สภามหา'ลัย-รมว.อว.' สอบอธิการฯ ม.ศิลปากร ปมแอบถ่ายแอร์ ชี้นิ่งเฉยเท่ากับสนับสนุน". มติชนออนไลน์.
 10. Bhattarada (2022-05-02). "อธิการบดีศิลปากร "ลาออก" รับผิดชอบข่าวฉาว ถ่ายรูปแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน". ประชาชาติธุรกิจ.
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๒๐, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๔๔, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-10-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๔๓, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑


ก่อนหน้า ชัยชาญ ถาวรเวช ถัดไป
อุทัย ดุลยเกษม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 18
(13 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  วันชัย สุทธะนันท์