โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ มีอาคารรวม 20 อาคาร เริ่มเปิดดำเนินการรักษาคนไข้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

โรงพยาบาลรามาธิบดี
Ramathibodi Hospital
ภาพโลโก้ของโรงพยาบาลรามาธิบดี.jpg
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลมหาราช
ที่ตั้งถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (53 ปี)
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
จำนวนเตียง1,378 เตียง
แพทย์528 คน
บุคลากร2,837 คน
เว็บไซต์เว็ปไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน้าที่หลักของโรงพยาบาล คือ การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามการเสนอแนะของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้บังคับบัญชา ซึ่งกำหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงานภายในแก้ไข

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย 9 งาน 2 ฝ่าย คือ

  1. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  3. งานสังคมสงเคราะห์
  4. งานวิศวกรรมบริการ
  5. งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  6. งานบริการผ้า
  7. งานรักษาความปลอดภัย
  8. ฝ่ายเภสัชกรรม
  9. ฝ่ายโภชนาการ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

13°46′0″N 100°31′36″E / 13.76667°N 100.52667°E / 13.76667; 100.52667พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′0″N 100°31′36″E / 13.76667°N 100.52667°E / 13.76667; 100.52667

.