โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐ ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ มีอาคารรวม 20 อาคาร เริ่มเปิดดำเนินการรักษาคนไข้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512

โรงพยาบาลรามาธิบดี
Ramathibodi Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลมหาราช
ที่ตั้งถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (55 ปี)
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการศ.ดร.พญ.อติพร อิงค์สาธิต
จำนวนเตียง1,078[1]
แพทย์528 คน
บุคลากร2,837 คน
เว็บไซต์เว็ปไซต์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน้าที่หลักของโรงพยาบาล คือ การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามการเสนอแนะของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้บังคับบัญชา ซึ่งกำหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงานภายใน

แก้

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วย 9 งาน 2 ฝ่าย คือ

  1. งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  2. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  3. งานสังคมสงเคราะห์
  4. งานวิศวกรรมบริการ
  5. งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
  6. งานบริการผ้า
  7. งานรักษาความปลอดภัย
  8. ฝ่ายเภสัชกรรม
  9. ฝ่ายโภชนาการ

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

13°46′0″N 100°31′36″E / 13.76667°N 100.52667°E / 13.76667; 100.52667

.

  1. http://gishealth.moph.go.th/healthmap/infoequip.php?maincode=13781&id=132704