ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194 (แม่สะเรียง-แม่สามแลบ) เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ขึ้นเขาเป็นบางช่วงมีระยะทางทั้งหมด 26 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสะพานข้ามแม่น้ำยวม และสิ้นสุดที่ศาลาชมทิวทัศน์แม่น้ำสาละวิน เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว46.652 กิโลเมตร (28.988 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทล.108 ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ปลายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สิ้นสุดระยะทางที่ กม.46+652 ใน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

แยกที่สำคัญ แก้

  • แยกทุ่งแล้ง
  • แยกแม่สามแลบ

ดูเพิ่ม แก้