ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย–เวียงชัย) เป็นถนนที่แยกมาจากถนนพหลโยธินที่อนุสาวรีย์พญามังราย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 932+907 ซึ่งเป็นหลักกิโลเมตรใหม่หรือหลักกิโลเมตรที่ 829+290 ซึ่งเป็นหลักกิโลเมตรเดิมของถนนพหลโยธินซึ่งจุดเริ่มต้นของถนนสายนี้เริ่มต้นในเขตของอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1173 ใน อำเภอเวียงชัย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232
อนุสาวรีย์พญามังราย–เวียงชัย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว12.467 กิโลเมตร (7.747 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก อนุสาวรีย์พญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปลายทางทิศตะวันออก บ.เวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1232 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเวียงชัย และตัวเมืองเชียงรายของประชาชนในตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขตการควบคุม

แก้
ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย – เวียงชัย 0+000 - 12+467 12.467 เชียงราย เชียงรายที่ 1

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้