ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 หรือ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง เป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ (ยกเว้นสะพานข้ามทางรถไฟสายเหนือ มีขนาด 2 ช่องจราจร) เริ่มต้นแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณสามแยกโยนก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณสี่แยกภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระยะทางรวม 8.522กิโลเมตร เดิมทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127
ทางเลี่ยงเมืองลำปาง
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว8.522 กิโลเมตร (5.295 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2549–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.วชิราวุธดำเนิน ใน อ.เมือง จ.ลำปาง
ปลายทางทิศตะวันออก ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ / ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมือง จ. ลำปาง
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยก แก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 (ทางเลี่ยงเมืองลำปาง) ทิศทาง: ตะวันตก–ตะวันออก[1]
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
ลำปาง 0+000 แยกภาคเหนือ เชื่อมต่อจาก:   ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ จาก เชียงใหม่, ลำพูน
    ถนนพหลโยธิน จาก ตาก, นครสวรรค์     ถนนพหลโยธิน จาก ลำปาง, พะเยา, เชียงราย
2+826 แยกกาดเมฆ
(สะพาน)
  ทล.1037 ไป ลำปาง   ทล.1037 ไป อ.แม่ทะ
3+298 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีรถไฟนครลำปาง ขวา: ไปสถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า
8+522 แยกดอยพระบาท   ถนนวชิราวุธดำเนิน เข้าเมืองลำปาง   ถนนวชิราวุธดำเนิน ไป อ.เด่นชัย
ตรงไป:   ถนนเลี่ยงเมืองลำปาง (ด้านตะวันออก) ไป อำเภองาว, พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง แก้ไข

  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 แผนที่ระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข