ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 หรือ ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญในจังหวัดพิจิตร มีเส้นทางเลี่ยงตัวเมืองพิจิตร ภายในอำเภอเมืองพิจิตร มีระยะทางตลอดทั้งสาย 12.575 กิโลเมตร[2][3] เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจร แต่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถขยายถนนเป็นทางคู่หรือถนนที่มี 4 ช่องจราจรขึ้นไปได้ ดังเช่นทางหลวงในช่วงที่ผ่านโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จนถึงบริเวณสี่แยกยอแซฟ ที่เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111
ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว12.575 กิโลเมตร (7.814 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2534[1]–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.115 ใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
  ทล.113 ใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ปลายทางทิศตะวันตก ทล.115 ใน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

เส้นทางเริ่มต้นทางทิศตะวันออกบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (สายกำแพงเพชร−สากเหล็ก) ที่แยกเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ จากนั้นเส้นทางมุ่งลงทิศใต้ผ่านตำบลปากทาง โค้งไปทางทิศตะวันตกผ่านตำบลท่าหลวง ข้ามทางรถไฟ ข้ามแม่น้ำน่าน ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ผ่านตำบลในเมือง ผ่านวงเวียน ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนบึงสีไฟ เข้าตำบลคลองคะเชนทร์ และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 ที่แยกดงชะพลู ตำบลคลองคะเชนทร์

เดิมรหัสสายทางนี้ เคยใช้รหัสสายทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 (ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร เดิม) ช่วงทางเลี่ยงเมืองพิจิตร แต่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนรหัสสายทางเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 (ถนนสากเหล็ก-พิจิตร เดิม)

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111 ทิศทาง: ตะวันตก–ตะวันออก[3]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
พิจิตร เมืองพิจิตร 0+000 แยกดงชะพลู   ทล.115 จาก พิจิตร   ทล.115 จาก กำแพงเพชร
2+255 แยกคลองคะเชนทร์ใต้ (ตาเบี้ยว)   ทล.1068 ไป พิจิตร,ทล.115   ทล.1068 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง
2+532   ทางหลวงชนบท พจ.3057 ไป พิจิตร   ทางหลวงชนบท พจ.3057 ไป บ.เมืองเก่า, บ.วังสำโรง
5+065 แยกหมวดทางหลวงพิจิตร   ทล.1380 ไป หมวดทางหลวงพิจิตร   ทล.1380 ไป บึงสีไฟ, เชื่อมต่อ   ทางหลวงชนบท พจ.4014
6+000 แยกวงเวียนบึงสีไฟ   ถนนบึงสีไฟ ไป พิจิตร   ถนนบึงสีไฟ ไป บึงสีไฟ, เชื่อมต่อ   ทางหลวงชนบท พจ.4014
6+800 แยก CK Convention Hall   ทางหลวงชนบท พจ.4003 ไป พิจิตร   ทางหลวงชนบท พจ.4003 ไป บ.ดงกลาง, บ.ดงป่าคำ
7+832 แยกยอแซฟ   ทล.113 ไป พิจิตร   ทล.113 ไป อ.ตะพานหิน
8+025 สะพาน ข้ามแม่น้ำน่าน
8+430 - ทางเชื่อมไปยัง   ทางหลวงชนบท พจ.5046 ไป สถานีรถไฟพิจิตร ทางเชื่อมไปยัง   ทางหลวงชนบท พจ.5046 ไป บ.วังกรด, สถานีรถไฟวังกรด
8+708 สะพาน ข้าม   ทางหลวงชนบท พจ.5046 และทางรถไฟสายเหนือ
ซ้าย: ไปสถานีรถไฟพิจิตร ขวา: ไปสถานีรถไฟวังกรด
12+575 แยกเนินสมอ   ทล.115 ไป พิจิตร   ทล.115 ไป อ.สากเหล็ก
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้