ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิจิตร สายทางเริ่มต้นที่สามแยกวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสิ้นสุดที่สี่แยกเลี่ยงเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดทั้งสายรวม 107.209 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113
ถนนชมฐีระเวช, ถนนตะพานหิน–พิจิตร
ถนนชุมสาย, ถนนมธุรส, ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ (ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว107.209 กิโลเมตร (66.617 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.21 ใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
ปลายทางทิศตะวันตกถนนพระพิจิตร ใน อ.เมือง จ.พิจิตร
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ 33.711 54.253
จังหวัดพิจิตร 32.905 52.956
รวม 66.616 107.209

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21บริเวณสามแยกวังชมภู ที่หลักกิโลเมตรที่ 202 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปทางทิศตะวันตก ข้ามทิวเขาเพชรบูรณ์ ผ่านอำเภอชนแดน แล้วเข้าเขตจังหวัดพิจิตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่อำเภอทับคล้อ จากนั้นมุ่งหน้าสู่อำเภอตะพานหิน ตัดทางรถไฟ และผ่านสะพานข้ามแม่น้ำน่าน จากนั้นเส้นทางตัดไปยังทิศเหนือเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองพิจิตร และไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองพิจิตร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 111)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 มีระยะทางตลอดทั้งสายรวมประมาณ 107 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ระยะทางประมาณ 54 กิโลเมตร[1] และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) แขวงทางหลวงพิจิตร ระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร[2]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เคยมีเส้นทางที่เป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติม ตามแนวผังเมืองรวม เพื่อไปท่าเรือตะพานหิน[3] (ปัจจุบันท่าเรือดังกล่าว ปิดให้บริการแล้ว) ซึ่งเส้นทางดังกล่าว สามารถไปอำเภอบางมูลนากได้ โดยไม่ต้องเข้าเมืองตะพานหิน กล่าวคือ เส้นทางดังกล่าวเป็นถนนแนวเลี่ยงเมือง สำหรับผู้ขับขี่ที่มาจากอำเภอทับคล้อ แล้วต้องการไปอำเภอบางมูลนาก ก็สามารถเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางสายดังกล่าวได้ ปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าว เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 และได้ถูกถ่ายโอนความรับผิดชอบ ไปให้เทศบาลตำบลหนองพยอม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เดิมเป็นรหัสสายทางของช่วงตะพานหิน - วังชมภู ส่วนช่วงตะพานหิน - พิจิตร เดิมเป็นรหัสทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118 (ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1118 คือถนนสายชุมแสง - บางมูลนาก) ต่อมาได้มีการเปลี่ยนรหัสหมายเลขทางหลวง ช่วงตะพานหิน - พิจิตร เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2536

เขตการควบคุม

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0101 สามแยกวังชมภู - ชนแดน 0+000 - 27+353 27.353 วังชมภู เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
0102 ชนแดน - ดงขุย 27+353 – 54+253 26.900 ชนแดน เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
0201 ดงขุย - เขาทราย 54+253 – 57+803 3.550 เขาทราย พิจิตร
0202 เขาทราย - ฆะมัง 57+803 – 96+209 38.406 ตะพานหิน พิจิตร
0203 ฆะมัง - พิจิตร 96+209 – 107+209 11.000 พิจิตร พิจิตร

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ทิศทาง: วังชมภู–พิจิตร
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ 0+000 แยกวังชมภู   ทล.21 จาก สระบุรี   ทล.21 จาก เพชรบูรณ์
0+445 ไม่มี   ทล.2465 ไป บ.วังทอง
ชนแดน 16+400 ไม่มี   ทางหลวงชนบท พช.3025 ไป บ.หนองตาด
26+911   ทล.2398 ไป อ.หนองไผ่ ไม่มี
28+248 แยกชนแดน ไม่มี   ทล.1205 ไป อ.วังโป่ง, พิษณุโลก
43+170 แยกดงขุย   ทล.1069 ไป อ.บางมูลนาก ไม่มี
44+250 ไม่มี   ทางหลวงชนบท พช.3036 ไป บ.วังชะนาง
พิจิตร ทับคล้อ 56+803 แยกเขาทราย   ทล.11 ไป อ.หนองบัว, อ.ตากฟ้า   ทล.11 ไป อ.วังทรายพูน, พิษณุโลก
ตะพานหิน 68+250 แยกวังหลุม   ทางหลวงชนบท พจ.3012 ไป บ.ทุ่งโพธิ์, บ.ดงตะขบ   ทางหลวงชนบท พจ.2032 ไป บ.เขารวก
75+746 แยกหนองพยอม (1)   ทางหลวงชนบท พจ.3012 ไป บ.ดงตะขบ ไม่มี
76+766 แยกหนองพยอม (2)   ทางเลี่ยงเมืองตะพานหิน ไปบรรจบ   ทล.1313, อ.บางมูลนาก ไม่มี
78+766 แยกสถานีรถไฟตะพานหิน   ทล.113 ไป อ.บางมูลนาก, พิจิตร ไม่มี
ตรงไป:   ทล.1381 เข้าสถานีรถไฟตะพานหิน
80+200 สะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ (ตะพานหินสามัคคี) ข้ามแม่น้ำน่าน
81+202 แยกตะพานหิน (ศิริวัฒน์)   ทล.1374 ไป อ.บางมูลนาก   ทล.113 ไป พิจิตร
ตรงไป:   ทล.1070 ไป บ.วังสำโรง, อ.บึงนาราง
87+000 แยกต้นชุมแสง ไม่มี   สะพานรัฐราษฎร์อุทิศ (วัดต้นชุมแสง) ไป วัดต้นชุมแสง
เมืองพิจิตร 92+746 แยกเขารูปช้าง ไม่มี   สะพานพิพัฒน์ธรรมคุณร่วมใจ ไป บ.เขารูปช้าง, บ.หัวดง
93+610 แยกดงป่าคำ ไม่มี   ถนนดงป่าคำ-ฆะมัง ไป บ.โฉง, บ.ฆะมัง
94+780 แยกหัวดง ไม่มี   ทล.1304 ไป บ.หัวดง
96+006 แยกฆะมัง   ทล.1300 ไป อ.โพธิ์ประทับช้าง ไม่มี
103+600 แยกวัดบึงตะโกน ไม่มี   สะพานบึงตะโกนสามัคคี ไป บ.วังกรด, บ.หนองหนู
106+534 แยกยอแซฟ   ทล.111 ไป อ.สามง่าม, กำแพงเพชร   ทล.111 ไป อ.สากเหล็ก, พิษณุโลก
107+209 ตรงไป: ถนนพระพิจิตร เข้าเมืองพิจิตร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้
  1. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/44-highways-agency-6 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
  2. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/43-highways-agency-5 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/120/377.PDF พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๓ สายวังชมภู - ตะพานหิน ตอนแยกเข้าท่าเรือตะพานหิน พ.ศ. ๒๕๓๒

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้