ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 (สายบางมูลนาก–ดงขุย) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางตลอดทั้งสาย 52.009 กิโลเมตร

Thai Highway-1069.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:52.009 กิโลเมตร (32.317 ไมล์)
ใช้งาน:พ.ศ. 2523[1] – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Local Road-พจ.ถ 3-0009.svg ถนนร่วมจิตบันดาล ใน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-113.svg ทล.113 ใน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 เริ่มตั้งแต่จุดสิ้นสุดของถนนร่วมจิตบันดาล ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซึ่งตรงกับกิโลเมตรที่ 0+000 ของทางหลวงสายนี้ โดยทางหลวงสายนี้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ผ่านบ้านบางลำภู บ้านหนองเต่า บ้านห้วยเขน บ้านวังตะกู (อำเภอบางมูลนาก) บ้านสำนักขุนเณร บ้านวังหินแรง แล้วตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่สี่แยกวังงิ้ว (อำเภอดงเจริญ) ที่กิโลเมตรที่ 26+765 แล้วผ่านบ้านวังเรือน บ้านวังกะทะ เมื่อมาถึงบ้านวังก้านเหลือง หรือบ้านตลิ่งชัน แนวเส้นทางนี้จะเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณสามแยกตลิ่งชัน ที่กิโลเมตรที่ 38+780 โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1286 แยกออกไปทางทิศใต้ (ทางไปเขาแม่แก่) แล้วสิ้นสุดเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงพิจิตร ที่กิโลเมตรที่ 39+004 และเริ่มเขตความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) และสิ้นสุดสายทางที่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (บริเวณบ้านดงขุย อำเภอชนแดน) รวมระยะทางทั้งสิ้น 52.009 กิโลเมตร

เดิมทางหลวงสายนี้ มีเส้นทางที่เป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมไปยังเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก (ช่วงทางเข้าตลาดบางมูลนาก) ซึ่งเป็นทางหลวงแนวเข้าเมือง โดยมีจุดเริ่มต้น ตั้งแต่บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 (แนวเส้นทางปัจจุบัน) ที่กิโลเมตรที่ 0+400 โดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วโค้งไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายเหนือ แล้วไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 บริเวณแยกตลาดบางมูลนาก ในอดีตเส้นทางดังกล่าวเคยเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 ปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าว อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองบางมูลนากไปแล้ว

การแบ่งตอนควบคุมแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 บางมูลนาก - ตลิ่งชัน 0+000 - 39+004 39.004 เขาทราย พิจิตร[2]
0200 ตลิ่งชัน - ดงขุย 39+004 - 52+009 13.005 ชนแดน เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)[3]

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1069 ทิศทาง: บางมูลนาก–ดงขุย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
พิจิตร 0+000 เชื่อมต่อจาก:   ถนนร่วมจิตบันดาล จากเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก
0+960 ไม่มี   ทางเลี่ยงเมืองบางมูลนาก ไปบรรจบ   ทล.1118, อ.ชุมแสง
3+575 แยกบางลำภู ไม่มี   ทางหลวงชนบท พจ.4005 ไป บ.วังสำโรง, บ.ดงเย็น
7+080 แยกหนองเต่า   ทางหลวงชนบท พจ.4028 ไป บ.ลำประดาใต้, บ.ห้วยหลัว ไม่มี
10+050 ไม่มี พจ.ถ 1-0024 ถนนวังกรด-หนองน้ำใส ไป บ.วังกรด
12+410 แยกวังตะกู ไม่มี พจ.ถ 1-0023 ถนนวังตะกู-ชะลอมยาว ไป บ.ห้วยเรียงกลาง, บ.ชะลอมยาว
15+500 แยกสำนักขุนเณร (1)   ทางหลวงชนบท พจ.4010 ไป บ.ป่าเรไร, อ.ทับคล้อ ไม่มี
16+585 แยกสำนักขุนเณร (2) ไม่มี   ทางหลวงชนบท พจ.4016 ไป บ.ห้วยพุก, บ.ห้วยร่วม
26+765 แยกวังงิ้ว   ทล.11 ไป พิษณุโลก   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า
38+780 แยกตลิ่งชัน (วังก้านเหลือง)   ทล.1069 ไป บ.ดงขุย, อ.ชนแดน   ทล.1286 ไป บ.ดงเจริญ, บ.เขาแม่แก่
เพชรบูรณ์ 52+009 แยกดงขุย   ทล.113 ไป อ.ตะพานหิน   ทล.113 ไป อ.ชนแดน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข