อำเภอหนองบัว

อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย

หนองบัว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอชุมแสง[1] อำเภอท่าตะโก[2] จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอบางมูลนาก[3] จังหวัดพิจิตร

อำเภอหนองบัว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Bua
คำขวัญ: 
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี
ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ
เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมากมี
ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอหนองบัว
แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ เน้นอำเภอหนองบัว
พิกัด: 15°33′24″N 100°4′24″E / 15.55667°N 100.07333°E / 15.55667; 100.07333
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครสวรรค์
พื้นที่
 • ทั้งหมด819.5 ตร.กม. (316.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด65,864 คน
 • ความหนาแน่น80.37 คน/ตร.กม. (208.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 60110
รหัสภูมิศาสตร์6004
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ หนองบัว

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองบัวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียง ดังนี้

ประวัติอำเภอแก้ไข

 • วันที่ 9 ธันวาคม 2490 ได้แยกพื้นที่ตำบลหนองบัว ตำบลห้วยร่วม และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอชุมแสง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองบัว ขึ้นกับอำเภอชุมแสง[1]
 • วันที่ 9 มิถุนายน 2491 โอนพื้นที่ตำบลธารทหาร (ยกเว้นหมู่ที่ 1) ของอำเภอท่าตะโก ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง[2]
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2493 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ โดยโอนพื้นที่ตำบลหนองกลับ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มาขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์[3]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองบัว อำเภอชุมแสง เป็น อำเภอหนองบัว[4]
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัว ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองบัว และตำบลหนองกลับ[5]
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2505 ตั้งตำบลห้วยถั่วเหนือ แยกออกจากตำบลห้วยใหญ่ และตั้งตำบลห้วยถั่วใต้ แยกออกจากตำบลห้วยใหญ่[6]
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2530 ตั้งตำบลทุ่งทอง แยกออกจากตำบลหนองกลับ และตั้งตำบลวังบ่อ แยกออกจากตำบลธารทหาร[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัว เป็นเทศบาลตำบลหนองบัว

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองบัวแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 107 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองบัว (Nong Bua) 20 หมู่บ้าน 6. ห้วยถั่วเหนือ (Huai Thua Nuea) 9 หมู่บ้าน
2. หนองกลับ (Nong Klap) 15 หมู่บ้าน 7. ห้วยใหญ่ (Huai Yai) 6 หมู่บ้าน
3. ธารทหาร (Than Thahan) 9 หมู่บ้าน 8. ทุ่งทอง (Thung Thong) 14 หมู่บ้าน
4. ห้วยร่วม (Huai Ruam) 11 หมู่บ้าน 9. วังบ่อ (Wang Bo) 16 หมู่บ้าน
5. ห้วยถั่วใต้ (Huai Thua Tai) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองบัวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวและตำบลหนองกลับ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกลับ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารทหารทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยร่วมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยถั่วเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังบ่อทั้งตำบล 16 หมู่บ้าน

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ
 2. 2.0 2.1 [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอและเขตตำบลในจังหวัดนครสวรรค์
 3. 3.0 3.1 [3]พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๔๙๓
 4. [4]พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองบัว อำเภอลาดยาว และอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์