อำเภอบึงสามพัน

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

อำเภอบึงสามพัน เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีจุดตัดทางถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรีหล่มสัก) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์ชัยภูมิ) อีกทั้งเป็นอำเภอทางผ่านไปสู่ตัวจังหวัด จึงทำให้สะดวกทั้งการค้าขายและการเดินทาง อำเภอบึงสามพันเป็นอำเภอที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

อำเภอบึงสามพัน
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอบึงสามพัน
คำขวัญ: หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง
ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ
งามเหลือทุ่งทานตะวัน
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′48″N 101°0′30″E / 15.79667°N 101.00833°E / 15.79667; 101.00833
อักษรไทยอำเภอบึงสามพัน
อักษรโรมันAmphoe Bueng Sam Phan
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด489.8 ตร.กม. (189.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด71,891 คน
 • ความหนาแน่น146.77 คน/ตร.กม. (380.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์67160
รหัสภูมิศาสตร์6708
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ตำบลซับสมอทอดได้แยกออกมาจากตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ตำบลซับสมอทอด พร้อมด้วยตำบลซับไม้แดง ตำบลหนองแจง และตำบลกันจุ ได้แยกออกมาจากอำเภอหนองไผ่และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามพัน[1] และยกฐานะเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522[2]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบึงสามพันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบึงสามพันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซับสมอทอด (Sap Samo Thot) 9 หมู่บ้าน 6. พญาวัง (Phaya Wang) 16 หมู่บ้าน
2. ซับไม้แดง (Sap Mai Daeng) 15 หมู่บ้าน 7. ศรีมงคล (Si Mongkhon) 11 หมู่บ้าน
3. หนองแจง (Nong Chaeng) 18 หมู่บ้าน 8. สระแก้ว (Sa Kaeo) 9 หมู่บ้าน
4. กันจุ (Kan Chu) 19 หมู่บ้าน 9. บึงสามพัน (Bueng Sam Phan) 10 หมู่บ้าน
5. วังพิกุล (Wang Phikun) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบึงสามพันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลซับสมอทอดและตำบลบึงสามพัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมอทอด (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับไม้แดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกันจุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพิกุลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาวังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีมงคลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแจงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสามพัน (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามพัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (98 ง): 1248. 20 พฤษภาคม 2518.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก ฉบับพิเศษ): 19–24. 25 มีนาคม 2522.