อำเภอบึงสามพัน

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

บึงสามพัน เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีจุดตัดทางถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (สระบุรีหล่มสัก) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 (นครสวรรค์ชัยภูมิ) อีกทั้งเป็นอำเภอทางผ่านไปสู่ตัวจังหวัด จึงทำให้สะดวกทั้งการค้าขายและการเดินทาง อำเภอบึงสามพันเป็นอำเภอที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

อำเภอบึงสามพัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bueng Sam Phan
คำขวัญ: 
หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง
ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ
งามเหลือทุ่งทานตะวัน
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอบึงสามพัน
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอบึงสามพัน
พิกัด: 15°47′48″N 101°0′30″E / 15.79667°N 101.00833°E / 15.79667; 101.00833
ประเทศ ไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด489.8 ตร.กม. (189.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด71,327 คน
 • ความหนาแน่น145.63 คน/ตร.กม. (377.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 67160
รหัสภูมิศาสตร์6708
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้ไข

อำเภอบึงสามพัน เดิมมีฐานะเป็นตำบล ขึ้นกับการปกครองอำเภอหนองไผ่ ซึ่งต่อมาได้มีความเจริญขึ้นสมควรก่อตั้งเป็นอำเภอใหม่ขึ้น จึงได้มีการแยกตำบลซับสมอทอดได้แยกออกมาจากตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ เมื่อปี พ.ศ. 2509 และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ตำบลซับสมอทอด พร้อมด้วยตำบลซับไม้แดง ตำบลหนองแจง และตำบลกันจุ ได้แยกออกมาจากอำเภอหนองไผ่และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามพัน[1] และยกฐานะเป็นอำเภอโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522[2]

ชื่อ "บึงสามพัน" มาจากชื่อเรียกของบึง ที่อยู่ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ประมาณ 3 กิโลเมตร มีจระเข้ในบึงนี้เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2500 (บางแหล่งก็ว่า พ.ศ. 2493) นั้น คาดกันว่ามีจระเข้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัว ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อบึงสามพันที่เรียกกันตั้งแต่สมัยนั้น และในการตั้งกิ่งอำเภอนี้เมื่อ พ.ศ. 2518 นั้นทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นก็ได้พิจารณาใช้ชื่อกิ่งอำเภอนี้ว่าบึงสามพัน จากเดิมที่จะใช้ชื่อว่ากิ่งอำเภอซับสมอทอดตามชื่อตำบล ด้วยเห็นว่าบึงสามพันมีประวัติความเป็นมาและมีเอกลักษณ์[3]

ต่อมาได้มีการตั้งตำบลใหม่ขึ้นอีก 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังพิกุล ตำบลพญาวัง ตำบลศรีมงคล ตำบลสระแก้ว และตำบลบึงสามพัน รวมปัจจุบันมีการปกครอง 9 ตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

อำเภอบึงสามพันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้ไข

อำเภอบึงสามพันแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 123 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ซับสมอทอด (Sap Samo Thot) 9 หมู่บ้าน 6. พญาวัง (Phaya Wang) 16 หมู่บ้าน
2. ซับไม้แดง (Sap Mai Daeng) 15 หมู่บ้าน 7. ศรีมงคล (Si Mongkhon) 11 หมู่บ้าน
3. หนองแจง (Nong Chaeng) 18 หมู่บ้าน 8. สระแก้ว (Sa Kaeo) 9 หมู่บ้าน
4. กันจุ (Kan Chu) 19 หมู่บ้าน 9. บึงสามพัน (Bueng Sam Phan) 10 หมู่บ้าน
5. วังพิกุล (Wang Phikun) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข

ท้องที่อำเภอบึงสามพันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลซับสมอทอดและตำบลบึงสามพัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมอทอด (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับไม้แดงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกันจุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังพิกุลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพญาวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพญาวังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีมงคลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแจงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงสามพัน (นอกเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด)

อ้างอิง แก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงสามพัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (98 ง): 1248. 20 พฤษภาคม 2518. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-03-31. สืบค้นเมื่อ 2018-05-15.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองกุงศรี อำเภอไทรงาม อำเภอบ้านฝาง อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเวียงชัย อำเภอดอยเต่า อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนาหว้า อำเภอเสิงสาง อำเภอศรีสาคร อำเภอบึงสามพัน อำเภอนาดูน อำเภอค้อวัง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอปลวกแดง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอกาบเชิง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอกุดข้าวปุ้น พ.ศ. ๒๕๒๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (42 ก ฉบับพิเศษ): 19–24. 25 มีนาคม 2522. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2018-05-15.
 3. ประวัติความเป็นมา อำเภอบึงสามพัน เก็บถาวร 2021-02-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย