ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – สันป่าสัก เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย รวมถึงไปยังจังหวัดพะเยา มีเส้นทางแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่แยกศาลเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่[1] ไปบรรจบกับถนนพหลโยธิน หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่แยกแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย[2] เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 (เชียงใหม่-แม่สรวย) และส่วน 25 กิโลเมตรแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (บ.ป่าสัก-แม่สรวย-ฝาง) ทางหลวงสายนี้ตัดผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ต้นน้ำแม่กวงและต้นน้ำแม่ลาวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ

Thai Highway-118.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สีแดง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงที่ตัดผ่านที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:158.650 กิโลเมตร (98.581 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-11.svg ทล.11 ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ระบบทางหลวง

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายของประชาชน ในอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

เขตการควบคุมแก้ไข

แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว 0+000 - 52+750 52.750 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ที่ 3
0201 ดอยนางแก้ว - แม่สรวย 52+750 - 131+000 78.250 แม่สรวย เชียงรายที่ 1
0202 แม่สรวย - สันป่าสัก 131+000 - 158+657 27.657 แม่ลาว เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ทิศทาง: เชียงใหม่ – สันป่าสัก[1][2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0+000 แยกศาลเด็ก เชื่อมต่อจาก:   ถนนแก้วนวรัฐ จากเมืองเชียงใหม่
  ทล.11 จาก ดอยสุเทพ   ทล.11 จาก ลำพูน, ลำปาง
สันทราย 1+000 แยกแม่คาวสะอาดใส   ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่   ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไป อ.สันกำแพง
1+325 แยกสันทรายน้อย   ทล.1367 ไป อ.สันทราย ไม่มี
3+970 แยกแม่กวง   ทล.121 ไป อ.สันทราย, อ.แม่ริม   ทล.121 ไป อ.สันกำแพง, ลำพูน
ดอยสะเก็ด 8+200 - ไม่มี ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.สันปูเลย, ทล.121 (แยกท่ารั้ว)
14+262 แยกดอยสะเก็ด ไม่มี   ทล.1007 ไป อ.ดอยสะเก็ด
17+650 แยกเขื่อนแม่กวงฯ ทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา   ทางหลวงชนบท ชม.3044 ไป มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
27+000 - ไม่มี ชม.3005 ทางหลวงชนบท ชม.3005 ไป บ.โป่งกุ่ม, น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
42+680 แยกปางแฟน ไม่มี   ทล.1252 ไป อ.แจ้ห่ม
เชียงราย เวียงป่าเป้า 78+628 แยกแม่ขะจาน ไม่มี   ทล.120 ไป อ.วังเหนือ, พะเยา
91+339 แยกพร้าว   ทล.1150 ไป อ.พร้าว ไม่มี
แม่สรวย 131+400 แยกแม่สรวย   ทล.109 ไป อ.ฝาง ไม่มี
134+050 - ชร.3037 ทางหลวงชนบท ชร.3037 ไป บ.ดอยวาวี, เขื่อนแม่สรวย ไม่มี
140+079 -   ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
140+695 -   ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
แม่ลาว 154+670 แยกหนองเก้าห้อง   ทล.1211 ไป เชียงราย, น้ำตกขุนกรณ์ ไม่มี
158+657 แยกแม่ลาว     ถนนพหลโยธิน ไป เชียงราย     ถนนพหลโยธิน ไป พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
  2. 2.0 2.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข