ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – สันป่าสัก หรือนิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หรือ ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย รวมถึงไปยังจังหวัดพะเยา ระยะทางรวม 158.65 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118
ถนนแก้วนวรัฐ,ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด,ถนนเชียงใหม่-เชียงราย
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (สีแดง)
TH-HW-R118.JPG
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ช่วงที่ตัดผ่านที่พักริมทางห้วยค้อนก้อม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว158.65 กิโลเมตร (98.58 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ทล.11 ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 
ปลายทางทิศเหนือ ถ.พหลโยธิน ใน อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 มีเส้นทางแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่แยกศาลเด็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่[1] ไปบรรจบกับถนนพหลโยธิน หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ที่แยกแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย[2] เดิมเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1019 (เชียงใหม่-แม่สรวย) และส่วน 25 กิโลเมตรแรกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 (บ.ป่าสัก-แม่สรวย-ฝาง) ทางหลวงสายนี้ตัดผ่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ต้นน้ำแม่กวงและต้นน้ำแม่ลาวในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ

ในช่วงแรกของเส้นทาง ตั้งแต่แยกศาลเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ถึงทางแยกเข้าอำเภอดอยสะเก็ด เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง 14.262 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง เลาะไปตามภูเขาเพื่อข้ามทิวเขาขุนตานบริเวณดอยนางแก้ว ซึ่งบริเวณนี้จะมีศาลเจ้าแม่นางแก้วเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัด ไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งถนนในช่วงกิโลเมตรที่ 20 ถึงกิโลเมตรที่ 63 ได้รับการขยายตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดทั้งสายปี พ.ศ. 2564[3] เมื่อเข้าถึงตัวเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ถนนจะเหลือ 4 ช่องจราจร ไม่มีเกาะกลาง (บางช่วงช่องทางซ้ายมีลักษณะคับแคบ รถ 4 ล้อขึ้นไปไม่สามารถสัญจรได้) ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 จากนั้นถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจร เข้าเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จากนั้นเส้นทางจะตัดผ่านเนินซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สรวย จากนั้นตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 ที่อำเภอแม่สรวย ก่อนที่เส้นทางจะเลาะภูเขา ข้ามไปยังเขตอำเภอแม่ลาว สิ้นสุดเส้นทางที่ถนนพหลโยธิน ในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทางหลวงสายนี้เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายของประชาชน ในอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เส้นทางช่วงอำเภอเวียงป่าเป้าถึงอำเภอแม่ลาว (กิโลเมตรที่ 91+000 ถึง 158+473) จะได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรในอนาคต

เขตการควบคุม

แก้

แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง
0100 เชียงใหม่ - ดอยนางแก้ว 0+000 - 52+750 52.750 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ที่ 3
0201 ดอยนางแก้ว - แม่สรวย 52+750 - 131+000 78.250 แม่สรวย เชียงรายที่ 1
0202 แม่สรวย - สันป่าสัก 131+000 - 158+657 27.657 แม่ลาว เชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ทิศทาง: เชียงใหม่ – สันป่าสัก[1][2]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 0+000 แยกศาลเด็ก เชื่อมต่อจาก:   ถนนแก้วนวรัฐ จากเมืองเชียงใหม่
  ทล.11 จาก ดอยสุเทพ   ทล.11 จาก ลำพูน, ลำปาง
สันทราย 1+000 แยกแม่คาวสะอาดใส 132 ทล.132 ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 132 ทล.132 ไป อ.สันกำแพง
1+325 แยกสันทรายน้อย   ทล.1367 ไป อ.สันทราย ไม่มี
3+970 ทางแยกต่างระดับแม่กวง (ขึ้นสะพาน)   ทล.121 ไป อ.สันทราย, อ.แม่ริม   ทล.121 ไป อ.สันกำแพง, ลำพูน
ดอยสะเก็ด 8+200 - ไม่มี ชม.3013 ทางหลวงชนบท ชม.3013 ไป บ.สันปูเลย, ทล.121 (แยกท่ารั้ว)
14+262 แยกดอยสะเก็ด ไม่มี   ทล.1007 ไป อ.ดอยสะเก็ด
17+650 แยกเขื่อนแม่กวงฯ ทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา   ทางหลวงชนบท ชม.3044 ไป มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
27+000 - ไม่มี ชม.3005 ทางหลวงชนบท ชม.3005 ไป บ.โป่งกุ่ม, น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
42+680 แยกปางแฟน ไม่มี   ทล.1252 ไป อ.แจ้ห่ม
เชียงราย เวียงป่าเป้า 60+557 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
61+512 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
78+628 แยกแม่ขะจาน ไม่มี   ทล.120 ไป อ.วังเหนือ, พะเยา
91+339 แยกพร้าว   ทล.1150 ไป อ.พร้าว ไม่มี
91+398 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
แม่สรวย 131+100 สะพาน ข้ามน้ำแม่ลาว
131+400 แยกแม่สรวย   ทล.109 ไป อ.ฝาง ไม่มี
131+600 สะพาน ข้ามน้ำแม่สรวย
134+050 - ชร.3037 ทางหลวงชนบท ชร.3037 ไป บ.ดอยช้าง, บ.ดอยวาวี, เขื่อนแม่สรวย ไม่มี
140+079 -   ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
140+695 -   ทล.1417 ไปทางเข้าห้วยค้อนก้อม ไม่มี
แม่ลาว 154+670 แยกหนองเก้าห้อง   ทล.1211 ไป เชียงราย, น้ำตกขุนกรณ์, ศูนย์วิจัยพืชสวน, บ.เด่นห้า ไม่มี
158+657 แยกแม่ลาว     ถนนพหลโยธิน ไป เชียงราย     ถนนพหลโยธิน ไป พะเยา
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/39-highways-agency-1 เก็บถาวร 2018-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่
  2. 2.0 2.1 http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/40-highways-agency-2 เก็บถาวร 2018-07-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่
  3. https://www.matichon.co.th/economy/news_2858141 กรมทางหลวงเดินหน้าขยายถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย เป็น 4 เลนตลอดสาย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้