ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (ท่าวังผา-เชียงคำ) เป็นทางหลวงแผ่นดินระหว่างอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นเส้นทางที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามเส้นทางหนึ่ง มีระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร

Thai Highway-1148.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148
แผนที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 (สีแดง)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148 ตอนสะเกิน-ห้วยอ่วม
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:113.079 กิโลเมตร (70.264 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-101.svg อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-1021.svg อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ เริ่มต้นจากสามแยกท่าวังผา จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 อำเภอท่าวังผา ผ่านอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และเข้าสู่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา สิ้นสุดเส้นทางที่สามแยกเชียงคำ อำเภอเชียงคำ ตลอดเส้นทางมีลักษณะคดเคี้ยวและขึ้นเขาสูงชันเป็นส่วนใหญ่

ทางแยกที่สำคัญแก้ไข

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข